NFFs medlemmer mottar NFT gratis. Er du ikke medlem, kan du tegne abonnement ved å sende e-post med adresseopplysninger til nft@farmaceutene.no. 

Abonnementet fornyes automatisk per 01.01. hvert år. Det må sies opp skriftlig.
 

Priser på tidsskriftet
Løssalg: 95 kr + porto

Abonnement:  990 kr inkl. porto (innen Norden)
1390 kr inkl. luftposttillegg (øvrige land)