Det er i dag ikke et systematisk arbeid for å påse om lagerplikten til apotek overholdes. Myndighetene bør ha innsyn i grossistenes og apotekenes lagerbeholdning og innbyggerne innsyn i hvilke apotek som har lagerbeholdning.

Veronica Barrabés