Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) er et vitenskapelig tidsskrift for legemiddelinteresserte, godkjent av Universitets- og høgskolerådet. Vi tar for oss nyheter, forskning og trender som omhandler legemidler og deres rolle i samfunnet. Tidsskriftet er relevant for alle som er opptatt av helse, legemidler og helsepolitikk.

De vitenskapelige artiklene gjennomgår ekstern fagfellevurdering, og publisering av disse artiklene gir publikasjonspoeng siden NFT er et godkjent nivå 1-tidsskrift. Våre vitenskapelige artikler indekseres i Norart.

NFTs hovedmålgruppe er farmasøyter, og tidsskriftet distribueres til alle medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening. Vi har rundt 4500 månedlige lesere, og utgis ni ganger årlig. På nettsidene våre kan du lese vårt redaksjonelle og faglige innhold.

Utgiver er Norges Farmaceutiske Forening. NFT redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten, og er medlem av Fagpressen. 


Utgiver: Norges Farmaceutiske Forening
Opplag: ca. 4500 (godkjent Fagpresse-tall)
Antall utgivelser: 9 utgivelser i året
Etablert: 1893
 

Fagredaktører

Lillian Mo Andreassen
Sara Bremer
Helene Margrethe Devold
Krister Gjestvang Grønlien
Michael Due Larsen
Dag Erlend Olberg
Hege Sletvold
Kristian Svendsen
Anne Cathrine Vestrheim

Redaksjonsutvalg

Marianne Arnemo
Anne Katrine Eek
Karoline Knutsen
Elin Kristiansen
Helene Liepelt Nystedt
Anne Røv-Johnsen
Silje Engdal Ørnes
Hanne Nessing