NFT har 9 utgivelser i året og Farmatid.no når nå mellom 4000 og 5000 unike brukere per uke. Her treffer du farmasøytene døgnet rundt!

Vi tilbyr:

  • Nettbannere med mulighet for å reklamere for produkter, møter eller stillinger.
  • Reklameannonser på trykk.
  • Stillingsannonser på trykk og på nett.

Ønsker du å annonsere på en av våre plattformer?
Salg av annonser på trykk og på nett går gjennom Henriette Brattli i A2media AS.

For spørsmål, bestillinger og levering av materiell, vennligst kontakt:

Henriette Brattli
henriette@a2media.no
Tlf: 97 19 87 47
 

MEDIEPLAN (PDF, 1MB)

 

Utgivelseplan 2024
Nr.MateriellfristUtgivelse
118. desember22. januar
229. januar26. februar
34. mars4. april
48. april6. mai
521. mai17. juni
626. juli19. august
72. september30. september
87. oktober4. november
911. november9. desember

PRISER

Priser for trykte annonser i NFT, fra 1. januar 2024:
(Gjelder både stillinger og reklameannonser.)

1/1 side: kr 16 500
2/3 side: kr 15 300
1/2 side: kr 12 200
1/3 side: kr 11 200
1/4 side: kr   9 100

Andre formater og priser:
2/1 side (dobbeltside): kr 29 100
2. omslag: kr 17 300
Bakside: kr 18 200

FORMATER PÅ TRYKK

(Gjelder både stillinger og reklameannonser på trykk i NFT.)

1/1 side: 185x240 mm
1/1 side (utfallende): 210x280 mm
2/3 side (stående): 122x240 mm
2/3 side (liggende): 185x155 mm
1/2 side (stående): 90x240 mm
1/2 side (liggende): 185x117 mm
1/3 side (stående): 60x240
1/3 side (liggende): 185x75 mm
1/4 side (stående): 90x117
1/4 side (liggende): 185x55 mm

Spesielle formater:
2/1 side (utfallende): 420x280 mm
2/1 side (oppslag): 400x240 mm
Bakside (utfallende): 210x220 mm

FORMATER BANNERE PÅ Farmatid.no:

TOPPBANNER: Vises på forside og alle sider
Desktop:1200 x 185
Mobil: 545 x 85

NETBOARD OG ARTIKKELBOARD: Vises på forside og faglige artikler
Desktop: 735 x 190
Mobil: 960 x 800

MIDTBANNER: Vises på forside og nyhetsartikler
Desktop:1200 x 185
Mobil: 545 x 85

KNAPP 1 & 2: Vises på forside
Desktop og mobil: 735 x 1160

 

Stillingsannonser

På trykk i NFT 

  • Bestilling og trykklar pdf sendes på e-post: henriette@a2media.no 
  • Produksjonstillegg: Setting/utforming av kunngjøringer og stillingsannonser gjøres mot en ekstra kostnad på 600 kr. Send e-post med annonsetekst og ev. logo som egen bilde-fil.


På nettsiden Farmatid.no

  • Bestilling og materiell sendes på e-post: henriette@a2media.no 
  • Levering av materiell skjer via e-post med tekst i et Word-dokument.
  • Husk å legge ved logo som separat bildefil.
  • Valgfri publiseringsdato.
  • Pris: 5000 kr per tre uker (kun på nett).

Forslag til oppsett nettannonse:
Del 1: Stillingstittel, firmanavn, kontaktinformasjon og søknadsfrist
Del 2: Profileringstekst om firma
Del 3: Utlysingstekst
NB! Logo sendes som separat fil i formatene jpg. eller png.