Vitenskapelige artikler

Alle vitenskapelige artikler må følge felles retningslinjer samt forfatterveiledning for de enkelte kategoriene: Originalartikkel, kort rapport, oversiktsartikkel, praksisorientert oversiktsartikkel, kasuistikk. Les mer om her enkelt type artikkel nederst på siden.

Publisering av disse artiklene gir publikasjonspoeng da NFT er et godkjent nivå 1-tidsskrift. Våre vitenskapelige artikler indekseres i Norart og SveMed+ (slutter å oppdateres fra 2022).

Andre forskningsartikler

NFT publiserer også andre artikler som må følge egne forfatterveiledninger, men disse fagfellevurderes ikke:

 

Meninger og andre type artikler

NFT tar dessuten imot leserbrev, kronikker og Perspektiv (lengre artikler som går i dybden på et tema) i tillegg til artikler som har nyhetsverdi og/eller av informativ karakter for våre lesere.

Tips oss

Er det noe eller noen du synes Norsk Farmaceutisk Tidsskrift bør skrive om? Vi tar imot tips om smått og stort innen farmasiens verden. Ta kontakt med redaksjonen på nft@farmaceutene.no eller ring 21 02 33 52.