Alle er opptatt av å prestere. Vi stiller krav til oss selv, og vi stiller krav til hverandre. På individnivå må enhver vekte hva som er best for seg selv, på det kollektive planet må det vurderes hva som gagner fellesskapet. For vi måles etter prestasjoner, bevisst eller ikke. Samtidig er det viktig og riktig å ha noe å strekke seg etter.

Å starte på en doktorgrad er ikke helt uvanlig for ferske farmasøyter, men å ha en karriere som aktiv idrettsutøver ved siden av, er mer sjelden vare. Ole Martin Drevland er stipendiat på Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo, men har ikke gitt slipp på fotballen av den grunn. Han er både keeper og kaptein på Lørenskog, et 3. divisjonslag med ambisjoner. 25-åringen gir full gass i begge disipliner, og synergieffekten er åpenbart verdifull. Les mer i profil-spalten om hvordan Drevland trives med tilværelsen som sporty stipendiat.

Det er smart å ha flere ben å stå på. Det gir bedre balanse og større muligheter. Som fagforening jobber Farmaceutene for å ivareta og styrke farmasøyters lønns- og arbeidsvilkår. Å være vaktbikkje i arbeidslivet, som ser til at spilleregler følges og rettigheter opprettholdes, er en vedvarende oppgave. Ingen instanser eller motparter er for store når foreningen først kjemper medlemmenes sak, noe varslingssaken ved Sjukehusapoteket i Bergen er et solid bevis på.

Som profesjonsforening er Farmaceutene opptatt av å utvikle farmasifaget og farmasøyters kompetanse. Apotekerforum er fremoverlent og vil bidra til at apotekernes posisjon og rolle styrkes. Forumleder Merethe Enstad forteller til NFT at kollegaveiledning står høyt oppe på ønskelisten. Det vil være et kjærkomment tilbud til en gruppe farmasøyter som innehar viktige lederstillinger. Her passer det også å minne om Apotekerdagen som tradisjonen tro arrangeres i høst. Datoen å merke seg i år er 28. august.

«Alt som er verd å gjøre, er det verd å gjøre godt», mente den franske teologen Adolphe Monod (1802–56). Skal du først utrette noe, gjør det med stil.


(Publisert i NFT nr. 4/2023 side 5)