«Å lese er som å tenke med en annens hode i stedet for sitt eget», skrev i sin tid den tyske filosofen Arthur Schopenhauer (1788-1860). Vinner dette utsagnet gjenklang i ditt indre, kan du forberede deg på en spennende «reise» med NFT. Årets første utgave inneholder et bredt spekter av tanker rundt farmasi og farmasøytens rolle.

Hvordan gikk det til da Universitetet i Tromsø arbeidet for opprettelse av et farmasistudium i nord? Det var slettes ingen dans på roser, det var beinhard kamp, ifølge cand.pharm. Gunvor Solheim. Hun har forfattet en utførlig og spenningsfylt artikkel om historien bak etableringen av Institutt for farmasi. Etatens yngste medlemmer vil trolig få en aha-opplevelse når de leser historikken, de med lengre fartstid vil på sin side ha glede av å se tilbake på denne betydningsfulle epoken innen norsk farmasi.

Hvordan er egentlig apoteket som arbeidsplass? Hva mener de ansatte selv? Tidsskriftet har intervjuet tre apotekansatte som definitivt trives meget godt i jobben. Og hva tenker de vordende farmasøyter? I en enquête blant studenter kommer det frem at flere ser for seg apoteket som fremtidig arbeidsplass, om enn for en kortere periode. Den verdifulle erfaringen som en apotekjobb gir, er åpenbart ettertraktet.

Hvordan håndterer apotekets personale den stadig økende andel av helsekostprodukter i apoteksortimentet? Rolf Johansen, tilsynsfarmasøyt ved Sykehusapoteket Gjøvik, peker i spalten PERSPEKTIV på nødvendigheten av å ha en kritisk holdning til hvilke produkter som tas inn: «Den etiske utfordringen ligger først og fremst hos ledelsen i apotekkjedene. Det er her vareutvalg, kampanjer og opplæringstiltak bestemmes», poengterer Johansen.

Hvordan kan norske farmasøyter bidra til hjelpearbeid i den fattige delen av verden? For eksempel ved å melde seg inn i Farmasøyter Uten Grenser. FUG, som nylig har vært i Afrika, arbeider nå med å få iverksatt et opplæringsprogram i kvalitetssikring til internt bruk i zambiske sykehusapotek. Organisasjonen er imidlertid avhengig av en bærekraftig økonomi for å få realisert planene. Hvis du ønsker å støtte FUG, ikke nøl – meld deg inn.

Velkommen til et nytt, berikende leseår med NFT!

(Publisert i NFT nr. 1/2007 side 5.)