Reseptarer har fra høsten 2007 mulighet for påbygging til mastergrad i farmasi ved alle de tre universitetene som utdanner farmasøyter her til lands. De «unge» studiestedene Tromsø og Bergen har gitt tilbud om slik videreutdanning siden henholdsvis 1994 og 2005, mens «eldstemann», Farmasøytisk institutt i Oslo, først nå åpner for et liknende tilbud. Bedre sent enn aldri, vil enkelte si om denne utdanningspolitiske milepælen. Universitetene opererer riktignok med forskjellige modeller, hvilket kan være gunstig med tanke på variasjon og bredde. Ulikhetene til tross – det burde gi håp om tettere samarbeid og større forståelse undervisningsstedene imellom, ikke minst i forhold til høgskolene i Oslo og Namsos.

Bachelorutdanningen i farmasi ved Høgskolen i Oslo har spennende vyer om fremtiden. Her har man kommet til erkjennelsen av at studiestedet må tilpasses et internasjonalt miljø og i den anledning er det etablert samarbeidsavtaler med universitet i Australia, Canada og Sverige. Sammen med bioingeniørutdanningen utvikles for tiden en ny modul på engelsk, «Monitorering og analysering av legemidler og rusmidler», som vil være et tilbud for utenlandske utvekslingsstudenter. De to utdanningene ved HiO mener dette tiltaket vil være viktig for utviklingen av undervisningstilbudet fremover.

Med over 20 års fartstid i Statens legemiddelverk (tidligere Statens legemiddelkontroll), har cand.pharm. Veslemøy Vatne vært vitne til store omveltninger innen arbeidet med legemiddelforvaltning. Hun har et imponerende overblikk over innfløkte regelverk og benyttes stadig av sine kolleger som et levende arkiv. EUs godkjenningsprosedyrer for legemidler er ett av områdene Vatne har førstehåndskunnskap om. I et intervju med NFT gir hun leserne et godt innblikk i forvaltningsarbeidets nære historie.

Leger Uten Grenser er i harnisk over Novartis som har saksøkt den indiske regjeringen i håp om å få omgjort avslaget på en patentsøknad for kreftmedisin. Legemiddel­firmaet mener Indias strenge patentlovgivning strider mot TRIPS-avtalen. I spalten PERSPEKTIV setter lege Nina Handal fokus på de ulike aspektene ved saken og ­advarer mot hva som vil skje dersom Novartis skulle vinne frem med sitt søksmål: Det kommer til å skape presedens for monopol på livsviktige patenterte medisiner i u-land og dermed får det alvorlige konsekvenser for tilgangen til denne gruppen legemidler. Leger Uten Grenser maner til bevissthet og oppfordrer til handling via en underskriftskampanje på nettet. Tar du imot utfordringen?

(Publisert i NFT nr. 3/2007 side 5.)