Den seriøse delen av verdens legemiddelbransje står overfor en betydelig, kollektiv utfordring: juksemedisin. Selv om Vesten til nå stort sett har vært skånet for infiltrasjon av forfalskede legemidler i de legale forsyningskjedene, er problemet økende. Statens legemiddelverk og apotekkjedene bekrefter i et intervju med NFT at forfalskninger foreløpig ikke er avdekket i Norge, men at problemet så langt «bare» antas å forekomme i forbindelse med privat import av legemidler via Internett. I en enquête foretatt av tidsskriftet viser det seg at Ola og Kari Nordmann vet lite eller ingenting om forfalskede legemidler. Legemiddelmyndighetene har med andre ord en svært viktig oppgave i tillegg til å føre tilsyn: opplysningsarbeid.

I spalten PERSPEKTIV tar professor emeritus, dr.med. Sten Jacobsen et oppgjør med blant annet eierstrukturen i legemiddelforsyningen og trinnprissystemet. Han skriver at «hvis muligheten til den vertikale integrasjon med samme eier av grossist og apotek opphører, vil det bidra til større åpenhet om økonomiske forhold mellom omsetningsleddene» og videre at «prissystemet bør revideres slik at det omfatter alle generiske legemidler og at prisene kan komme på linje med nivå i våre naboland». Det er langt flere enn Jacobsen som for tiden stiller spørsmålstegn ved disse aspektene. Aftenpostens søkelys på det angivelige prisjukset til de tre store legemiddelgrossistene har fått fremtredende helsepolitikere til å reagere og etterlyse en revisjon av apotekloven.

Senter for farmasi ved Universitetet i Bergen har arbeidet hardt for å få på plass et samarbeid med University of East Anglia (UEA) i Norwich i England. Høsten 2006 gjennomførte de første studentene et opphold ved UEA med undervisning i galenisk farmasi. Evalueringskomiteen som nylig avga en rapport om farmasøytisk forskning i Norge, har rettet kritikk mot Senter for farmasi for at noe av undervisningen foregår i utlandet. Leder ved senteret, Svein Haavik, har tidligere tilbakevist kritikken (NFT nr. 2/2007) og i denne månedens utgave uttaler han blant annet følgende: «Håpet er at fremtiden skal vise at dette virkelig har vært en god investering for norsk farmasi.» Studentene selv har forfattet en artikkel hvor de beskriver studieoppholdet ved UEA som svært utbytterikt og hvor de lovpriser ledelsen for å ha fått i stand denne utvekslingsavtalen.

Det er åpenbart en krevende oppgave å skaffe nok farmasøyter som vakter ved Norsk Farmasihistorisk Museum. Styret tar nå tidsskriftet i bruk for å komme i kontakt med frivillige sjeler til sesongåpningen i mai. Er du opptatt av profesjonens historie og villig til å avse noen søndager i sommerhalvåret? Hvorfor ikke melde din interesse? Du blir garantert tatt imot med åpne armer!

(Publisert i NFT nr. 4/2007 side 5.)