«De gode gjerninger redder verden», mente vår store nasjonale dikter Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910).

Med uredd innstilling og vilje til å gjøre en innsats for medmennesker, kan man komme langt. Det er cand.pharm. Inger Johanne Ektvedt et eksempel på. Som leder av Farmasøyter Uten Grenser (FUG) har hun i stor grad bidratt til å gi organisasjonen en såkalt flying start. Hennes grenseløse handlingsiver kommer nå FUG til gode, da hun setter all tyngde inn på å gjennomføre et bistandsprogram i Zambia. NFT har møtt energibunten som er litt annerledes enn andre nyrike, pensjonerte apotekere. I portrettintervjuet kan du lese om Ektvedts helt spesielle måte å tilbakeføre midler på til hennes forhenværende apotekkundekrets i Nordhordland ...

Det å hjelpe andre til å få et bedre liv, kan gjøres på så mange vis. Birvirkningsrapportering er et viktig bidrag i så henseende. Jo flere registrerte bivirkninger, jo lettere er det å jobbe for økt livskvalitet hos legemiddelbrukerne. Den frivillige meldeordningen som i 2005 ble innført for farmasøyter, viser at oppgaven tas på alvor. Statens legemiddelverk konstaterer overfor NFT at yrkesgruppen har vært meget aktiv siden starten for to år siden. Legene har på sin side blitt slappere til å sende bivirkningsmeldinger, ifølge tall fra 2006.

I en miniundersøkelse utført av NFT avdekkes det at rådgivere på videregående skoler i Oslo får svært få elevspørsmål om farmasøytutdanning. Årsaken er trolig den samme gamle; farmasi og farmasøyter er lite kjent, spesielt blant unge. Studentkretsen i NFF har tidligere deltatt på utdanningsmesser og de bør oppmuntres til å holde frem med dette sentrale promoteringsarbeidet. Opplysning og tilstedeværelse gjelder fortsatt som nøkkelord i synliggjøringsprosessen!

Den desidert største seksjonen i Norges Farmaceutiske Forening, seksjon for apotekansatte (NFF-A), har nylig skiftet leder. Rita Engum har gitt stafettpinnen videre til Hilde Fosnæs – begge reseptarer med mange års erfaring som tillitsvalgte i NFF. Dette er arbeidstakere som vil noe, de er målrettet og gjør en betydelig innsats for fellesskapet. Vi skylder disse – og andre medlemmer i foreningen – en stor takk for det arbeidet som legges ned i egenskap av tillitsverv.

(Publisert i NFT nr. 5/2007 side 5.)