Det er ikke hver dag et eksternt søkelys settes på farmasøyter. Nettopp dette faktum ble en interessant utfordring for Brit Ingvild Holmem, som i en masteroppgave har tatt for seg yrkesgruppens usynlighet i mediene. Både helsejournalister og farmasøyter er blitt intervjuet av mediefagstudenten, og konklusjonen synes klar: «Journalistenes tanker og arbeidsmetoder stemmer ikke overens med farmasøytenes opptreden som kilder.» Det sier seg selv at pinlig nøyaktighet og behov for styring matcher journalisters virkelighet dårlig, da deres hverdag innebærer et nærmest konstant press på tids- og plassbegrensning. Holmem råder farmasøytene til å tørre mer, spisse et budskap og arbeide seg inn i kildenettverk. Norges Farmaceutiske Forening har dessuten en nøkkelrolle og bør iverksette en målrettet mediestrategi.

Farmasistudenter ved Universitetet i Bergen vil kjenne igjen Holmems slutning. Fjerdeårsstudentene har i første kvartal i år systematisk registrert oppslag med farmasøyter i aviser, radio og TV. De har funnet at farmasøyter gjerne blir intervjuet i salgssituasjoner og at de uttaler seg med forsiktighet og forbehold. I debattprogrammer er yrkesgruppen totalt fraværende. Studentene mener at hvis vi skal nå frem i mediene, må vi fri oss fra den selvpålagte sensuren. Vi trenger initiativrike, uredde farmasøyter som fronter faget! Og, ikke minst, vi trenger raushet og støtte innad i bransjen.

Hvordan kan man egentlig lage et blad om, med og for en profesjon som skyr rampelyset? Norsk Farmaceutisk Tidsskrift er en selvmotsigelse, vil enkelte si. Mulig det, men du verden, for en spennende oppgave! NFT er avhengig av nærhet til målgruppen og derfor har vi nylig gjennomført en leserundersøkelse. Omtrent 35 prosent av leserne har svart og gitt mange nyttige innspill. Hovedkonklusjonen er at leserne ønsker seg mer fag og bredere tilgjengelighet på stoffet. NFT arbeider for tiden med å ansette en fagredaktør og opprette et eget nettsted for tidsskriftet. Slik vil vi både styrke den faglige profilen og gjøre farmasøyter og farmasi mer kjent for folk utenfor etaten. Dette er vårt bidrag til synliggjøring av profesjonen. Samtidig håper vi at bransjen selv vil medvirke i enda større grad gjennom små og store artikler, debattinnlegg og tips. Tidsskriftet må vi nemlig løfte sammen! Har vi en avtale?