Vi er inne i et merkeår i norsk farmasi. 2007 er året hvor etaten kan gi seg selv en velfortjent utdanningspolitisk klapp på skulderen.

Farmasøytisk institutt (FI) – det aller første ferdigstilte universitetsbygget på Blindern i Oslo – ble tatt i bruk i 1932. I hele 75 år har instituttet skolert unge mennesker innen farmasifaget. Svært mange av dagens norske farmasøyter har tatt sin yrkesutdanning her. NFT har intervjuet to av dem samt én nåværende student om blant annet studieminner og råd om fremtidig undervisningsinnhold. Tidsskriftet presenterer også enkelte av foredragene fra instituttets jubileumsseminar i juni, der vi eksempelvis får innblikk i forskningsprosjekter. Et aktivt forskningsmiljø er av avgjørende betydning for et moderne og fremtidsrettet FI.

Hvis solid grunnutdanning er ryggraden, må ny kunnskap være selve næringen for profesjonens utvikling. Den organiserte farmasøytiske etterutdanningen i Norge feirer 50 år, en fartstid som bare legenes etterutdanning kan måle seg med. Også Avdeling for videre- og etterutdanning (VETT) ved FI markerte begivenheten i juni, og NFT publiserer nå utdrag av enkelte foredrag derfra. Det er verdt å merke seg at Legemiddelverket som tilsynsmyndighet roser legemiddelindustrien for god oppfølging av de ansattes kompetanse, mens apotekbransjen får dårligst skussmål. «I apotek har vi et generelt inntrykk av at internopplæring er en salderingspost», skriver legemiddelinspektør Jørgen Huse.

Det yngste av de farmasøytiske lærestedene i Norge, Senter for farmasi ved Universitetet i Bergen, uteksaminerte nylig sin første master i farmasi. Det er ekstra hyggelig at Silje Søviknes, som opprinnelig er utdannet reseptar, ble historisk i det store jubileumsåret. Vi gratulerer!

I fjor startet redaksjonen en forsiktig endring av layouten i NFT, en prosess som har pågått siden. Nå har vi endelig fått tidsskriftets nye logo på plass og dermed satt kronen på verket. Logoen og mal for forside og innholdsside er utført av vår trykkeriforbindelse, Mediehuset GAN. Vi er svært fornøyde med resultatet, og håper at leserne opplever endringen som positiv!

(Publisert i NFT nr. 7–8/2007 side 5.)