Helse- og omsorgsdepartementet er på jakt etter «friske» penger og svinger sparekniven over legemiddelbransjen atter en gang. Departementets dristige forslag om ytterligere kutt i trinnprisen har skapt mange og sterke reaksjoner. HOD har ertet på seg flere av høringsinstansene som mener at nok er nok. «Nye kutt nå vil kunne få alvorlige konsekvenser. NIGeL har allerede erfart sviktende interesse for aktivitet blant våre medlemmer», forteller Ivar Kvale, talsperson for Norsk Industriforening for Generiske Legemidler, til NFT. Både bransjen og Konkurransetilsynet etterlyser nå alternative reguleringstiltak, blant annet for å skape større konkurranse i grossistleddet.

I Danmark har et utall utdanninger med legemiddelfaglig innhold sett dagens lys den siste tiden, og nysgjerrige nordmenn fristes åpenbart av tilbudet. Hele 20 av de 21 studentene som begynner på det nyopprettede cand.scient.pharm.-studiet ved Syddansk Universitet (SDU) i Odense i høst er utdannet reseptarer ved Høgskolen i Oslo. Det er strålende at reseptarene får nye ­videreutdanningsmuligheter, men samtidig er det viktig å være klar over hva slags kompetanse de forskjellige utdanningene faktisk gir. Det nevnte studiet ved SDU er eksempelvis kun en spesialisering innen klinisk farmasi. Reseptarutdanningene i Oslo og Namsos har med andre ord litt å sette seg inn i med tanke på fremtidig veiledning av informasjonshungrige studenter.

Anne Kjersti Fahlvik, direktør for Divisjon for store satsinger i Norges forskningsråd, er en uredd cand.pharm. som stadig tar på seg utfordrende oppgaver. I et større intervju med NFT oppfordrer hun farmasøytene til å våge mer og bruke sin brede utdanningsplattform i langt større grad. Fahlvik, som naturlig nok brenner for forskning og innovasjon, mener bioprospektering er et område der Norge kan skape en industri og hvor farmasøytisk kunnskap vil være etterspurt: «Her burde en entreprenørfokusert farmasibransje gå i bresjen», foreslår divisjonsdirektøren.

Den nasjonale valgkampen rundt om i landets kommuner og fylker er nå over, men i NFF har den politiske kampen så vidt startet. Tre plasser i Sentralstyret skal bekles og dommen faller på representantskapsmøtet i november. Fem modige kandidater «slåss» om to styreplasser, mens nåværende leder stiller som eneste lederkandidat. Alle presenterer seg i denne utgaven av tidsskriftet. Det er svært viktig at foreningen har tillitsvalgte som tør å satse og som evner å engasjere andre medlemmer, spesielt nå som vi går inn i det historiske året 2008. God lesing – og godt valg!

(Publisert i NFT nr. 9/2007 side 5.)