«Ingenting verd å ha i livet nåes noensinne uten å våge», sa Fridtjof Nansen (1861–1930). Kloke ord fra vår kjente humanist, polarforsker og fredsprisvinner, som noen hver bør legge seg på minne.

Er du utdannet reseptar, betyr det ikke at du må bli ved din lest (les: apotek). NFT har intervjuet åtte reseptarer som vet hva det vil si å tørre å gå nye veier. Disse arbeider nå i industrien, på apotekkjedekontor, med undervisning og hos myndighetene. Reseptarene påpeker at apotekerfaring er viktig, men det gjelder å utnytte karrieremulighetene. «De som er nysgjerrige på å jobbe utenfor apotek, bør velge retning med hjertet, og fylle på med relevant etterutdanning og eventuelt tilleggsutdanning», er ett av de mange råd som gis til reseptarkolleger.

Etter fem års virksomhet har Institutt for apotekforskning AS, Apoforsk, gjort opp status. Behovet for forskning i apotek er betydelig og instituttet ønsker at apotekeierne kunne våge å satse mer på dette arbeidet. Eksempelvis burde alle de tre store apotekkjedene etablere hver sin faste forskningskoordinator, mener daglig leder Anne Marie Horn og forskningssjef Anne Gerd Granås. De to fremhever ellers at Apoforsk er åpent for innspill fra alle som brenner for en kvalitetsutvikling av norsk apotekfarmasi.

I Danmark utgjør andelen elektroniske resepter nær 80 prosent av alle resepter som ekspederes. I en undersøkelse gjennomført av Danmarks Apotekerforening, viser det seg at antall korreksjoner av e-resepter er overraskende høyt. I praksis betyr det at farmasøytene må være minst like nøye når de sjekker e-resepter som papirresepter. Den direkte kontakten med forskrivende lege er dessuten langt mindre i dag enn tidligere, hvilket er en stor ulempe. Lederen av Pharmadanmarks apotekssektion, Line Aarøe, sier i en kommentar at den regelmessige kontakten med legene må gjenopptas.

NFTs eget nettsted, www.farmatid.no, ble lansert i midten av oktober. Det er med stolthet og ærefrykt vi tilbyr en elektronisk versjon av tidsskriftet. Vi håper at www.farmatid.no skal bli et informasjons- og debattverktøy til felles glede og nytte for alle som er interessert i farmasi. Det er utfordrende å skape et dynamisk nettsted, og vi satser på at du som aktiv bruker hjelper oss med denne spennende oppgaven!

(Publisert i NFT nr. 11/2007 side 5.)