En håndfull farmasøyter i Vitusapotek AS har de siste årene deltatt i bistandsprosjekter i Asia for å avsløre juksemedisiner. Anvendelsen av minilaboratorier har gitt synlige resultater, da andelen falske legemidler har sunket til et minimum de aktuelle stedene. Kjersti Aarskog, som har deltatt både på Filippinene og i India, understreker at tilstedeværelse er alfa og omega for å opprettholde standarden: «Oppfølging og langsiktighet er fryktelig viktig for kvaliteten i arbeidet.» Hun ser at det nytter å hjelpe, hvilket naturlig nok er svært motiverende.

Karine Wabø Ruud reiste til Botswana i fjor i forbindelse med hovedfag i farmasi. I fem uker var hun utplassert på et sykehusapotek i Gaborone for å lære om det lokale HIV-behandlingsprogrammet. I denne utgaven av NFT gir hun en levende beskrivelse av den utfordrende hverdagen til sykehusfarmasøytene, som gjør en iherdig innsats gjennom bl.a. å informere om riktig legemiddelbruk. Oppgaven krever nemlig en god porsjon tålmodighet fra så vel farmasøytenes som pasientenes side.

Førsteamanuensis Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk institutt går i bresjen for å gi gravide og ammende bedre tilgang til kunnskapsbasert informasjon om legemidler og andre kjemiske forbindelser. Hun leder et uavhengig helsefaglig utvalg som ønsker å etablere en offentlig informasjonstelefon. Det er imidlertid uenighet innen fagmiljøene hvor denne informasjonstelefonen skal plasseres. Hovedpoenget må vel være at det opprettes et slikt tilbud, så får heller myndighetene ta stilling til selve plasseringen. Høringsinstansene har frist denne måneden til å avgi sine svar.

Statens legemiddelverk har avdekket rutinesvikt i ekspedisjonsarbeidet ved flere apotek nylig. Tilsynsmyndigheten påpeker for n-te gang at det er apotekerens plikt å tilse at rutiner og systemer er kvalitetssikret. Legemiddelverkets undersøkelse viste for eksempel at på ett apotek med obligatorisk strekkodekontroll var hele 2/3 av reseptene ikke strekkodekontrollerte. Det er skremmende å høre at det slurves med bruken av FarmaPro, både i forhold til korrekte innstillinger og anvendelse. Må det en alvorlig feilekspedisjon til for å vekke sløve apotekere.

(Publisert i NFT nr. 10/2007 side 5.)