Norge har gode forutsetninger for å skape et bio-eventyr, men griper myndighetene sjansen? Sverige og Danmark har lange tradisjoner med å legge til rette for forskningsbasert industri - hos oss er oljen dessverre blitt en altfor bekvem sovepute. Fagfolk, deriblant Håvard Selby Ebbestad, administrerende direktør i Pfizer Norge, er redd toget går, hvis ikke politikerne bråvåkner: «All erfaring fra andre land viser at politisk vilje og støtte er viktig i en vekstfase», uttaler han til NFT. Bioteknologiens fremtid er med andre ord avhengig av at regjeringen får opp gluggene og lytter til ekspertisen. Et statlig økonomisk krafttak vil være avgjørende for om det norske bio-eventyret realiseres eller ikke.

Norge har lenge vært et utstillingsvindu for det mest liberaliserte apoteksystemet i Europa. Siste bidrag til utstillingen er Boots apotek, som ble lansert med brask og bram i månedsskiftet januar/februar. Rett nok har kosmetikk aldri vært mer fremtredende enn i dette konseptet, men apotekpilotene viser også svært positive elementer: fremhevingen av farmasøyten og farmasøytens kompetanse. Alliance Boots velger en bevisst synliggjøring av yrkesgruppen, og det er prisverdig. Innføringen av egne informasjonsrom er også et skritt i riktig retning for å fremme fagkunnskapen i moderne apotek. Farmasøyten må altså belage seg på å fronte profesjonen på en langt tydeligere måte enn tidligere.

Sverige går inn i siste fase før apotekmonopolets fall i 2009. Svært mange farmasøyter ønsker å starte egne apotek, ifølge Sveriges Farmacevtförbund. Samtidig sitter apotekkjedene i Norge ringside og bare venter på den dagen liberaliseringen er et faktum. For det er ingen grunn til å tro at ikke kjedene vil etablere seg med full tyngde i vårt naboland. Det spørs hvor mange svenske farmasøyter som til sjuende og sist åpner sitt eget apotek i hjemlandet. Inntil videre kan de i alle fall leve med drømmen ...

(Publisert i NFT nr. 2/2008 side 5.)