Hva hadde foregangsmenn og -kvinner vært uten ukuelig optimisme og tro på egen overbevisning? Trolig null og niks. For å endre bastante holdninger og spikrede regelverk kreves pågangsmot og jernvilje. Slik har det vært i alle tider.

Det er skremmende å få konstatert at Norge har lav bevissthet om miljøeffekter ved legemiddelutslipp. Statens forurensningstilsyn (SFT) har nylig avdekket at faktakunnskapen vår er svært begrenset og utslippene økende. Til tross for at apotekkjedene har sporadiske informasjonskampanjer om returmedisin, er dette langt fra nok. Altfor mange nordmenn kvitter seg med ubrukte legemidler enten via toalettet eller søpla, noe NFTs mini-enquête bekrefter. Med rette etterlyser nå Kristin Klem, kvalitetssjef i Vitusapotek, en miljøklassifisering av legemidler, men forslaget imøtekommes ikke av SFT. Når skal så myndighetene innse at de må på banen? Styresmaktene er nødt til å ta ansvar, både når det gjelder opplysningsarbeid og iverksetting av konkrete tiltak som eksempelvis rensing av avløpsvann.

Nyegaard & Co. (Nyco) er for et norsk eventyr å regne innen forskning med kontrastmidler. Siden 1967 har den kliniske forskningsenheten vært fødestue for ikke mindre enn 12 nye originalpreparater og 60 doktorgrader. Det er i dag flere legemiddelfirmaer som står på terskelen til å overta forskningsarven etter Nyco, men det avhenger av det nasjonale klimaet for kliniske utprøvninger. Den bioteknologiske næringsklyngen Oslo Cancer Cluster (OCC) huser en rekke spennende bedrifter. De ønsker en egen finansieringsordning for innovative legemidler på norske sykehus, og ber nå myndighetene om økonomisk støtte til Utprøvningsenheten ved Radiumhospitalet. Det gjenstår å se om OCCs viktige initiativ får noen politisk respons.

Apoteker Helge Thomassen Offerdahl (1855-1938) ved Svaneapoteket i Larvik var en farmasøyt med klokkertro på egne evner og farmasifaget. Denne pioneren innen norsk næringsmiddelindustri ga seg ikke før han blant annet klarte å lage spiselig fett av hvalolje. Den mangfoldige Offerdahl var «sta og trassig og hadde ei grenselaus tru på eigne standpunkt», skriver artikkelforfatter Henrik Andersgaard på NFTs jubileumssider.

En fighting spirit er alfa og omega for å lykkes. 

(Publisert i NFT nr. 3/2008 side 5.)