Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi ble i 2001 opprettet gjennom midler fra Norges Apotekerforening, via kapital fra det nedlagte Apotekfarmasifondet. Året etter ble Institutt for apotekforskning AS (Apoforsk) etablert med stiftelsen som 100 prosent aksjeeier. Økonomiske bånd og trang til styring henger gjerne tett sammen. I dag er dette tydeligere enn noensinne.

Ved å endre Apoforsks virksomhetsidé og spise seg inn i styret, har stiftelsen virkelig slått spikeren i kista for instituttets anseelse som uavhengig forskningsinstans. Man kan spørre seg hva beveggrunnen for dette veivalget er. Har forskningen til Apoforsk blitt for «nærgående»? Har apotekkjedene noe de ønsker å skjule?

Administrerende direktør Anne Marie Horn og forskningsdirektør Anne Gerd Granås har vært med på å bygge opp Apoforsk fra starten av – til et produktivt og kvalitetsbevisst institutt. Den nye «strategien» til eierne er imidlertid blitt for drøy kost. Nå tar de to sin hatt og går. I denne utgaven av NFT forteller de hvorfor.

Det er katastrofalt at det gode fundamentet til Apoforsk rives vekk. Samtidig står det respekt av Horn og Granås' avgjørelse – de nekter plent å være nikkedukker for Apotekforeningen og kjedene. Seriøs og uavhengig forskning krever ubetinget spillerom og tillit.

Stiftelsen har med all klarhet signalisert at de ønsker å hemme, ikke fremme, grunnlaget for samfunnsfarmasøytisk forskning. Tragisk nok rammer ikke dette kun de impliserte, men hele etaten. 

(Publisert i NFT nr. 4/2008 side 5.)