NFT er unikt. Det er det eneste farmasøytiske tidsskriftet på norsk som samler hele etaten – på tvers av utdanning, arbeidsplass og faglig ståsted. En slik enestående posisjon krever ­imidlertid jevnlig vedlikehold og evne til fornyelse. Redaksjonen er ydmyk overfor oppgaven og tar sin del av ansvaret, men vi er også avhengige av bistand fra profesjonen selv.

Det foregår mye farmasøytisk forskning i Norge i dag. Forskningsresultatene presenteres som regel i utenlandske ­tidsskrifter – på engelsk. Burde ikke enhver nordmann tenke på å verne om og utvikle eget morsmål? Hva er da mer naturlig for en farmasøyt enn å benytte NFT og Farmatid.no som ­publiseringskanal?

Åtte profilerte farmasøyter har, med redaksjonens velsignelse, gått sammen om å danne en fagredaktørgruppe i NFT. Målet deres er å løfte den faglige standarden i bladet. De åtte har satt seg fore å samle inn og formidle kvalitetssikret fagstoff, deriblant originalartikler og oversiktsartikler. Arbeidet er allerede i gang. Vi er svært stolte av å kunne presentere fagredaktørgruppen for leserne i denne utgaven.

Husk at Norsk Farmaceutisk Tidsskrift blir hva du gjør det til. Vil du ha et godt tidsskrift med en tydelig og kvalitetsbevisst ­fagprofil – ja, da trenger vi din støtte. Vi trenger hjelp til å «spre det glade budskap» om fagredaktørgruppen, vi trenger ­farmasøyter som leverer fagstoff og vi trenger personer som ­stiller opp som fagfeller (referee).

Fagredaktørene gir av sin tid til fellesskapet. Du kan sørge for at fellesskapet gir dem et godt utgangspunkt: en varm velkomst.

(Publisert i NFT nr. 7–8/2008 side 5.)