Institutt for farmasi (IFA) ved Universitetet i Tromsø ble ­etablert i 1994. Sine unge år til tross, dette er virkelig en «tenåring» å regne med. I løpet av kort tid har instituttet bygd opp et undervisnings- og forskningssted det står respekt av.

Institutt for farmasi (IFA) ved Universitetet i Tromsø ble ­etablert i 1994. Sine unge år til tross, dette er virkelig en «tenåring» å regne med. I løpet av kort tid har instituttet bygd opp et undervisnings- og forskningssted det står respekt av.

«Drug Transport & Delivery»-gruppen ved IFA har bidratt sterkt til å sette Tromsø på det nasjonale kartet når det ­gjelder farmasøytisk forskning. I sommer feiret gruppen sitt 10-årsjubileum og inviterte til en storslagen vitenskapelig konferanse der over 80 forskere fra Norden og Europa ­deltok. Den yngre garde ble spesielt ivaretatt da samtlige ­tilreisende PhD-studenter ble tilgodesett med et reise­stipend – et verdifullt initiativ for å styrke kontakten med fremtidens forskere.

Fremgangen har imidlertid ikke kommet gratis. Ildsjeler og pågangsmot, faglig dyktighet og økonomisk støtte har vært viktige ingredienser i suksessoppskriften. For å opprett­holde et høyt nivå har det dessuten vært helt nødvendig å bygge et solid, internasjonalt nettverk. To av forsknings­gruppens grunnleggere, professorene Annette Bauer-Brandl og Martin Brandl, peker også på verdien av å forme noe helt fra ­starten av. Det ferske Institutt for farmasi var et ypperlig utgangspunkt i så måte, forteller ekteparet ­entusiastisk til NFT.

Det er flott at forskningsmiljøer får godt fotfeste andre steder enn kun på det sentrale Østlandet. Det er bare å applaudere det IFA har fått til, for Tromsø er et eksempel til etterfølgelse!

(Publisert i NFT nr. 9/2008 side 5.)