Norges Farmaceutiske Forening seiler i medvind med tanke på at medlemstallet i dag er høyere enn noensinne. Likevel står ­foreningen overfor en stor utfordring: medlemsmassen er for passiv. Det viser seg at det er stadig vanskeligere å få folk til å stille til verv på ulike nivåer. Dette er svært alvorlig.

Som fagforening er NFF bygd opp rundt frivillig innsats. De ­tillitsvalgte er hjulene som holder maskineriet i gang. Foreningen er dermed helt avhengig av å ha medlemmer som engasjerer seg, både på et lokalt og sentralt plan. Uten aktive medlemmer vakler organisasjonen!

Representantskapet behandlet nylig en «bekymringsmelding» fra NFFs sentrale valgkomité rundt dette temaet. RS ­kon­­klu­derte med at informasjon er veien å gå for å vekke den sovende ­massen. Foreningen skal nå bestrebe seg på å opplyse ­medlemmene bedre om hva som rører seg i organisasjonen. Det skal bli hyppigere og mer informasjon om eksempelvis ­hvilke saker Sentralstyret jobber med og hvilke profesjons­politiske standpunkt NFF inntar. Et annet tiltak er å gjøre ­handlings­programmet godt kjent. Og, ikke minst, alle positive «bivirk­ninger» ved ­tillitsvalgtarbeid bør markedsføres tyde­ligere: Man lærer mye, man kan påvirke og man bygger nettverk.
Foreningen skal og må selvsagt gjøre hva den kan for å ­engasjere medlemmene. Samtidig er det viktig å påpeke at hvert enkelt medlem også har et ansvar. Det burde være i alles ­interesse at fagforeningen er solid og står sterkt.

I den anledning er det fristende å trekke frem en mann som turte å stille krav til sitt folk, USAs tidligere president John F. Kennedy. Vi tillater oss å vri en smule på hans berømte sitat:
Spør ikke hva NFF kan gjøre for deg, spør hva du kan gjøre for NFF.

Ta et verv i 2009!

(Publisert i NFT, nr. 12/2008 side 5.)