Internett har blitt en naturlig del av vår hverdag, både på ­jobben og i privatlivet. Slik har det vært de siste 10-15 årene. I dag kan vi neppe forestille oss en moderne verden uten ­nettilgang. Til det har appetitten på informasjon og komm­unikasjon blitt for stor.

Norges Farmaceutiske Forening fikk sin egen hjemmeside først høsten 2001. Det var relativt sent i forhold til mange andre organisasjoner vi liker å sammenlikne oss med. I løpet av disse drøyt sju årene har nettsidene blitt videreutviklet flere ganger, både innholds- og utseendemessig. Vi har gått fra åpne sider til passordbeskyttede medlemssider til atter åpne sider. Vi har opprettet diskusjonsforum på lukkede sider (aktiviteten her nådde dessverre aldri de store høyder) og valgt fri tilgang igjen.

Behovet for et eget nettsted for NFT meldte seg også med tiden, og en gunstig avtale med trykkeriet og Fagpressen satte fart i sakene. Høsten 2007 ble www.farmatid.no etablert. Foreningen hadde dermed ansvaret for to hjemmesider. Ulempen var at vi nå satt med to publiseringsverktøy i tillegg til ulike servere. Prosessen med å samkjøre nettstedene startet.

I midten av desember var relanseringen av Farmaceutene.no et faktum. NFFs hjemmeside har fått så vel ny struktur som design - i tråd med foreningens nye profil. Foreløpig er ikke all informasjon på plass, men dette arbeides det med daglig i sekretariatet. Vårt håp er at hjemmesiden skal være mer ­brukervennlig enn tidligere, og at brukernes tilfredshet stiger i takt med utbyggingen og oppdateringen. Men for all del, brenn ikke inne med kommentarer. Det er lov å komme med ­synspunkter allerede nå!

(Publisert i NFT, nr. 1/2009 side 5.)