Bedriften Farmaka AS er eventyrlig på flere måter. Som Norges første produksjonsenhet for multidosepakking av legemidler, så firmaet dagens lys i Askim i 1999. I løpet av ti virksomme år har de hatt en formidabel vekst fra tre til rundt 80 ansatte - verdi­fulle distriktsarbeidsplasser for et lokal­samfunn. Sett i et helsepolitisk perspektiv er det likevel Farmakas innsats på det nasjonale ­planet som rager høyest, hvor sikrere legemiddelforsyning, enklere håndtering og ­mindre kassasjon er blant de mange gevinstene.

Cand.pharm. og gründer Christina Westerveld Haug har ­jobbet målbevisst fra dag én. Da NFT besøkte Farmaka i 2000, uttalte hun: «På sikt er det ønskelig å utvide produk­sjonen slik at vi kommer oss opp på et stabilt nivå der tilbudet bygges opp etter etterspørselen.» Vi kan trygt si at hun har sine ord i behold.

Haugs arbeid har da også satt tydelige spor. I 2006 mottok hun Sparebankenes næringspris i Indre Østfold og Farmaka ble omtalt som en mønsterbedrift. I flere år har firmaet ­dessuten stått på Dagens Næringslivs liste over Gaselle­bedrifter. Under grunnleggerens regjeringstid har arbeids­glede, samhold og ­fleksibilitet stått i fokus, hvilket igjen har skapt en solid ­bedriftskultur.

I dag er Farmaka en av tre multidosepakkesteder i Norge, med svenske Ann Catrin Johansson ved roret. Hun har ­allerede tatt opp arven etter sin forgjenger, og karakteriseres som en leder med evne til å motivere. «En av mine viktigste oppgaver er at vi bruker og får frem det beste som finnes hos alle våre ansatte», påpeker Johansson overfor NFT. En slik innstilling lover godt for å bevare Farmakas sterke posisjon som multidoseleverandør.

(Publisert i NFT nr. 4/2009 side 5.)