«Jo mer man graver, dess mer vann springer frem fra ­kildene. Jo mer man lærer, dess mer flyter visdommens kilde» sier et indisk ordtak.

Å forske på mennesket i et livsløpsperspektiv forutsetter ­tålmodighet og rikelig med tid. I Tromsø kommune har man over en periode på mer enn 30 år gjort jevnlige under­søkelser av befolkningens helsetilstand. Store mengder data er blitt samlet inn. Dette gjør Tromsøundersøkelsen til ene­stående i sitt slag. Ingen andre steder i verden kan man vise til et så omfangsrikt prosjekt.

Tromsø 6 ble avsluttet på tampen av fjoråret, med cand.pharm. og dr.scient. Anne Elise Eggen, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, som prosjekt­leder. Hun forteller til NFT om en ­krevende, men svært inte­ressant jobb. Spesielt har all ­kontakten med deltakerne i undersøkelsen gjort inntrykk.

Som farmasøyt er Eggen opptatt av å vise til den betydelige mengden av legemiddelbrukdata som nå finnes i deres data­base. «Tromsøundersøkelsen gir mange muligheter, og bør være av interesse for legemiddelforskning og farmasøyter ­generelt», reklamerer hun.

Forskning knyttet til Tromsøundersøkelsen har hittil resultert i intet mindre enn rundt 40 doktorgradsavhandlinger og ­nærmere 300 vitenskapelige artikler. Et større antall pro­sjekter er dessuten på gang, basert på data fra Tromsø 6. Det sier seg selv at den gigantiske helseundersøkelsen må være gefundenes ­fressen for alle som brenner for epidemiologisk forskning.

(Publisert i NFT nr. 6/2009 side 5.)