Norsk ungdom bruker betydelig mer reseptfrie smertestillende legemidler i dag enn for få år siden. Mange av de unge har ­dessuten en liberal holdning til å benytte denne typen medisin. Dette slås fast i to nylig publiserte undersøkelser i Tidsskrift for Den norske legeforening, som blant andre farmasøyter står bak.

Det avdekkes at tenåringene som oftest skaffer seg analgetika hjemme, og at de i hovedsak får informasjon om medikamentbruk av sine foreldre. De foresatte fungerer dermed som ­ungdommenes læremestre i selvmedisinering. Atferd og ­holdninger overføres til neste generasjon – på godt og ondt.

Tall fra Folkehelseinstituttet bekrefter at salget av både paracet­amol og ibuprofen har økt kraftig de siste årene. Det er grunn til å tro at så vel voksne som barn bruker mer febernedsettende og smertestillende medisin enn tidligere. Årsakene kan være mange og sammensatte, men større eksponering av pre­paratene må nødvendigvis spille en vesentlig rolle. I 2003 ble det tillatt med salg av legemidler utenom apotek her til lands, og ordningen har siden den tid blitt utvidet. Norge fremstår nå som europamester i tilgjengelighet av reseptfrie medikamenter, en tvilsom tittel å inneha.

Helse- og omsorgsdepartementet har tatt de ovennevnte undersøkelsene ad notam. Til NFT uttaler statssekretær Ellen Birgitte Pedersen (SV), selv utdannet lege, at holdningsskapende arbeid må til for å stoppe utviklingen. Vi får håpe at det ikke kun blir fagre ord og løfter, men at myndighetene virkelig handler. Opplysningskampanjer med fokus på riktig legemiddelbruk er tvingende nødvendig.

(Publisert i NFT nr. 9/2009 side 5.)