For snart 20 år siden fikk Norges Farmaceutiske Forening sin første leder med reseptarbakgrunn. Randi Bugge Ersdal satt i NFFs førersete fra 1990 til 1994. På representantskapsmøtet i november ble Tove Ytterbø valgt til ny leder av foreningen. Hun blir dermed den andre reseptaren i NFFs historie som bekler det høyeste tillitsvervet.

Det er et faktum at reseptarene utgjør en betydelig del av medlemsmassen i NFF. Slik sett er det naturlig at en reseptar igjen står parat til å lede foreningen. Og det kunne neppe vært bedre timet. I 2010 feirer reseptarutdanningen i Norge sitt 50-årsjubileum.

Uansett utdanningsnivå, det ypperste en foreningsleder kan ønske seg er aktive medlemmer. Som sine forgjengere vil også påtroppende leder være avhengig av å lytte til medlemmenes røst, i små og store saker. Engasjement og deltakelse er selve grunnlaget for et godt samarbeid. Og i fellesskap skal politikken meisles ut.

Det er et hav av spennende oppgaver å ta fatt på, slik det er ved hvert lederskifte. Likevel tør vi påstå at foreningen kanskje aldri har opplevd at farmasøyten og farmasøytens kompetanse er blitt så til de grader satt på det nasjonale helsekartet, som i de siste månedene. Dette er en posisjon vi må forvalte med omhu.

«Politikk er å ville», har Sveriges tidligere statsminister Olof Palme (1927–1986) en gang uttalt. NFFs nye leder har garantert mye på hjertet, ikke minst når det gjelder synliggjøring av profesjonen, og hun er klar til innsats. Ta vel imot henne!

(Publisert i NFT nr. 12/2009 side 5.)