«Følg gode råd og det går deg godt i verden», heter et islandsk ordspråk.

Veiledning kan bety et solid levebrød for enkelte, mens for andre kun en biinntekt. For atter andre kan det være synonymt med frivillighetsarbeid. Utøvelsen har uansett sin verdi for de som mottar støtten.

Konsulentfirmaet LINK Medical Research AS i Oslo har gjort det til sin levevei å hjelpe til med produktutvikling, først og fremst innen farmasøytisk industri og hos utviklere og ­leverandører av medisinsk utstyr. Kvalitetssikring og troverdighet er alfa og omega for bedriften som feirer 20-årsjubileum. «Det dreier seg om kvalitet, å levere til rett tid, og å være en aktiv medspiller for kunden», påpeker administrerende direktør Ola Gudmundsen. Les hans tanker i NFT om hvordan LINK og andre CROers (Contract Research Organisation) posisjon kan styrkes nasjonalt.

FarmaPro skaper hodebry for apotekansatte. Det meldes blant annet at systemet er tregt og at programvaren har dårlig journalfunksjon og dokumentasjon. Farmasøyt Hilde Fosnæs ved Vitusapotek Selbak gir frustrasjonen et ansikt og håper nå at brukerne blir tatt med på råd i programutviklingen. Aller helst ønsker hun seg et nytt system. Espire og Apotekforeningen er ikke ukjent med problematikken, men bedyrer at ikke alt kan løses samtidig og ber således om tålmodighet.

Høsten kommer og med den en rekke valg. Farmaceutene skal velge leder og ­sentralstyremedlemmer i november, hvilket lett kan overskygge det faktum at verv som hovedtillitsvalgte (HTV) inklusive vararepresentanter også skal bekles. Foreningen er totalt avhengig av et velfungerende tillitsvalgtapparat på alle nivåer. Er du bare litt nysgjerrig på HTV-funksjonen? Ta imot et råd: Still til valg!

Yrende liv på grasrotplanet lover ellers godt for Farmaceutenes vekst. Fjorårets ­labfrakkprosjekt ble utvidet i år, med super innsats fra studentmedlemmene selv. Disse er flotte ambassadører for nykomlingene, for de har skjønt at det lønner seg å være organisert – allerede fra studietiden av.

(Publisert i NFT nr. 9/2015 side 5.)