Helt fra livets spede begynnelse på jorden har det eksistert søppel. De første ­menneskene etterlot seg hovesakelig organisk avfall. Parallelt med befolkningsvekst, byutvikling og ­industrialisering økte imidlertid bredden og mengden av rask. God søppelhåndtering ble dermed et essensielt samfunnsspørsmål. I dag sysselsetter renovasjonsbransjen et utall personer, med gjenvinning som edelt mål for øye. Men, også fattige og kriminelle tiltrekkes av næringen, der deponier med medisinsk avfall anses som spesielt verdifulle.

Avfallet brukes kreativt, det vil si som komponenter i fremstilling av falske legemidler, doping og narkotika. Det finner veien til så vel ulovlige som lovlige distribusjonskjeder. ­Sistnevnte er en gedigen utfordring og skaper hodebry for myndigheter verden over. ­Mottiltak er presserende. En europeisk datamatrikskode på legemiddelpakninger og en nasjonal logo for offentlig godkjente nettapotek er derfor på trappene.

Solide rutiner rundt vurdering av leverandører er dessuten påkrevd, ifølge Legemiddelverket. «Avdekkes det at tilsynsobjekt har kjøpt legemidler fra leverandører som ikke har nødvendig godkjenning/tillatelse, vil det resultere i kritisk avvik», sier legemiddelinspektør Line Saxegaard til NFT. Hun peker også på et annet ømt punkt i kjeden, nemlig destruksjon av legemidler. Kunnskapen blant grossistene varierer, og de minste kommer dårligst ut. «Man må vite hvilke mottak som har forbrenningsanlegg», formaner Saxegaard og minner om at jo flere transportledd, desto høyere risiko for at legemidlene havner i feil hender. Og, et ubesvart spørsmål er hvem som egentlig har tilsynsansvar for medisinsk avfall i Norge?

En gledelig og viktig nyhet er at Tollvesenet nå har fått myndighet til å tilintetgjøre falske og ulovlig importerte legemidler gjennom den etterlengtede destruksjonshjemmelen. Endelig er det slutt på å returnere beslaglagte varer til avsender, en håpløs praksis som kun la til rette for sirkulering av uønskede pakninger i tollsystemet.

Europa har allerede en varslingsordning for å forebygge omsetning av falske og stjålne legemidler, et arbeid som Legemiddelverket tar del i. Når kommer en liknende overvåkning av legemiddelavfall?

(Publisert i NFT nr. 10/2015 side 5.)