Å finne frem i vår tids informasjonsjungel, hvor vi bombarderes av ivrige ­markedsførere og tilbydere av likt og ulikt, gjør det viktigere enn noensinne å bli rettledet inn på trygge stier. Kan vi stole på at varen er det den utgir seg for å være? Er rådene vi får forankret i kunnskap? Er opplysningene vi mottar objektive?

For helsepersonell er dette alfa og omega, da man må være særs varsom med hvilke kilder som benyttes. Det var således et kjærkomment tilskudd idet RELIS (regionale ­legemiddelinformasjonssentre) ble etablert i 1995. I hele tjue år har sentrene stått som en påle og tilbudt uhildet informasjon om legemidler og behandlet et utall av farmakologiske problemstillinger profesjonelt.

«Våre råd må være kvalitetssikret og etterrettelige, og det skal være mulig å etterprøve hvordan vi har kommet frem til rådet», påpeker cand.pharm. Tone Westergren, seksjonsleder ved RELIS Sør-Øst. Hun har tjent RELIS trofast siden starten, med tiden en svært populær arbeidsplass for farmasøyter.

Oppgavene vokser og vokser, både i innhold og omfang, hvilket må ses på som en ­tillitserklæring, men også spennende utfordring for RELIS. Eksempelvis har antall ­henvendelser økt etter dereguleringen av apotekbransjen, dels fordi det finnes mange såkalte alenefarmasøyter der ute, dels fordi apotekkjedene stadig innfører nye tiltak. Siste nye RELIS-prosjekt er ellers kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP).

Söta bror har for øvrig begynt å se til Norge når det gjelder god databaseløsning. Sverige holder nå på å teste ut RELIS' system. Blir dette vellykket, kan det resultere i en ­skandinavisk løsning.

«Den som har slukket sin tørst, har allerede vendt ryggen til kilden», ifølge den ­spanske jesuitt, filosof og forfatter Baltasar Gracián (1601–1658). Det virker slettes ikke som ­kunnskapstørsen er slukket med det første blant farmasøyter og annet helsepersonell, hvilket betyr at RELIS kan gå en aktiv tid i møte.

(Publisert i NFT nr. 11/2015 side 5.)