F​or å rendyrke en profesjon og skape grobunn for unik fagekspertise, kreves to sentrale komponenter: kompetanse og penger. All verdens gode intensjoner er fånyttes så lenge disse elementene er fraværende. 

I Helse Midt-Norge vet man å verdsette kliniske farmasøytiske tjenester. Det regionale ­helseforetaket har forpliktet seg til å støtte tilbudet med et betydelig millionbeløp årlig i ­perioden 2015–2019. Miljøet blomstrer og «prisvinnerne» gleder seg: «Det innebærer å bygge opp sterke team av kompetente farmasøyter, å ha kontinuerlig fokus på kvalitet og å evaluere det vi gjør», sier Anne-Lise Sagen Major, avdelingsleder ved Sjukehus­apoteket i Ålesund, begeistret til NFT. Les mer i denne utgaven om hvordan den midtnorske ­satsingen forløper.

Nasjonalt er det satt av fem millioner kroner i statsbudsjettet for 2016 til en ­veilednings­tjeneste for astma- og kolspasienter i apotek. Apotekforeningen priser seg lykkelig over å ha nådd frem med budskapet om at farmasøytkompetansen må benyttes bedre. ­Bransjeorganisasjonen og Apokus jobber nå intenst med å etablere en standardisert ­tjeneste. Når denne rulles ut i apotekene, er man totalt avhengig av at farmasøytene slutter ­helhjertet opp om oppgaven. Bare slik kan prøveordningen lykkes, bare slik kan myndighetenes forventninger innfris.

Ved farmasiutdanningen i Bergen fortviler man over mangel på økonomisk støtte. Det går på stumpene løs etter år med lavbudsjett. Arbeidet med å opprette flere og ikke minst fullfinansierte studieplasser har ikke ført frem. Trass i svak økonomi har imidlertid Senter for farmasi maktet å uteksaminere dyktige kandidater, og leder Svein Haavik er fremdeles kampklar. Med et fortsatt skrikende behov for farmasøytisk arbeidskraft på Vestlandet, kan ikke profesjonen være bekjent av at dette viktige studietilbudet svinner hen og dør. Kan vi sette vår lit til at stortingsrepresentant og farmasøyt Sveinung Stensland rydder politisk vei?

«Små bidrag mottas med takknemlighet, store med begjærlighet», ifølge den danske ­forfatteren Hans Christian Andersen (1805–1875). Det er lov å håpe!

(Publisert i NFT nr. 1/2016 side 5.)