Å​ bekjempe produksjon og distribusjon av forfalskede legemidler er en av vår tids største globale helseutfordringer. Hensynsløse bakmenn verden over skor seg på så vel godtroende som sårbare mennesker. Hvorfor lokkes så mange til å bedrive denne illegale virksomheten? Fordi det er svimlende summer å hente og kun lave straffer i vente. Straffer som ingenlunde står i forhold til skader lovbryterne faktisk kan forvolde.

Europarådet har fornuftig nok gått i bresjen for å forebygge og bekjempe trusler mot ­folkehelsen ved å opprette Medicrime-konvensjonen. Dette er en internasjonal avtale som skjerper straffenivået for handlinger knyttet til forfalskning av legemidler og medisinsk utstyr. Målet er å harmonisere regelverket på tvers av landegrensene. En rekke stater har signert konvensjonen siden fremleggelsen høsten 2011, og i januar i år ble den effektuert i fem av dem. Norge har foreløpig sittet på gjerdet og bivånet utviklingen.

Nå har imidlertid Helse- og omsorgskomiteen med farmasøytutdannede Sveinung ­Stensland (H) i spissen klokelig tatt til orde for at Norge skal undertegne og ratifisere ­Medicrime-konvensjonen. «For de kriminelle er det i dag mer penger i å drive med ­forfalskede legemidler enn det er å drive med narkotika. Dette er svært kynisk», påpeker Stensland overfor NFT. Det er på høy tid at nasjonen tar ansvar for å gjøre kriminalitet innen ­legemiddelområdet mindre attraktivt. 

Myndighetene utviste godt skjønn da de nylig bevilget midler til inhalasjonsveiledning for astma- og kolspasienter i apotek. Apotek 1 Nøtterøy er blant de som har «tjuvtrent» gjennom et kjedeinitiert kolssamtaleprosjekt. Det er verdifulle erfaringer å ha i bagasjen når den standardiserte tjenesten tar til denne måneden. Landets mange apotek gjør nemlig smart i å forvalte det statlige oppdraget på best mulig måte.

«Vanlig sunn fornuft er ikke særlig vanlig», skal den franske filosof, historiker og forfatter Voltaire (François-Marie Arouet; 1694–1778) ha uttalt. Den sunne fornuften er i alle fall svært kjærkommen når den våger å blomstre. 

(Publisert i NFT nr. 3/2016 side 5.)