«Ved å sette seg de høyeste mål når man de nest høyeste», mente den danske forfatteren Tove Ditlevsen (1917–76). 

Vistin Pharma seiler i medvind. Selskapet, som har sitt utspring i ærverdige Weifa – etablert av cand.pharm.en Olaf Weider i 1940, har på rekordtid blitt en global aktør innen produksjon av metformin. Skal det vokse seg større, må imidlertid mangelen på farmasøytisk arbeidskraft dekkes opp. Om nødvendig, vil Kragerø-bedriften i en rekrutteringsprosess henvende seg til studiestedene. Planen er å knytte til seg hovedfagsstudenter og videreutdanne dem innen industrien. «Vi er nødt til det, for alternativet er at vi må flytte deler av virksomheten vår ut av landet», påpeker Vistin Pharmas driftige administrerende direktør Kjell-Erik Nordby, selv farmasøyt, overfor NFT.

Et annet prosjekt som har skutt fart på kort tid, er KUPP (kunnskapsbaserte ­oppdateringsvisitter). Farmasøyter fra RELIS i Nord-Norge og Midt-Norge har vært med på å gi fastleger i de respektive regionene oppdatert og produsentuavhengig ­informasjon om NSAIDs og anitibiotika. Hensikten er å optimalisere forskrivningspraksisen og ­dermed få ­riktigere legemiddelbruk. Legene har uten tvil verdsatt å få faglig påfyll på eget kontor i arbeidstiden, og gitt metoden svært gode tilbakemeldinger. Med midler fra ­helsemyndighetene utvides nå prosjektet inneværende år. Det langsiktige målet er likevel soleklart: KUPP som nasjonal ordning.

Frisk Apoteks samarbeid med Hexpress, eierne bak nettstedene euroclinix.no og 121doc.no, er kommet i myndighetenes søkelys. Legemiddelverket mener nettsidene driver ulovlig omsetning av legemidler til sluttbruker, og at Hexpress benytter samarbeidet med Oslo-­apoteket til å omgå forbudet mot import av reseptpliktige legemidler for privatpersoner. Apoteker Troy Hammer hevder på sin side at apoteket ikke gjør noe galt når de mottar og ekspederer resepter fra Hexpress. Uenigheten kan tyde på at dagens regelverk er modent for revisjon.

Kunnskapshull eller smutthull, begge må forsøkes å tettes i størst mulig grad.

(Publisert i NFT nr. 4/2016 side 5.)