Å verne folkets helse er oppgave nummer én for styresmaktene i et sivilisert samfunn. Det er et absolutt krav å besitte og benytte midler som kan lege syke borgere. Uten trygge medisiner er samfunnet, for ikke å si menneskeheten, sjanseløs. 

Truslene kommer fra flere hold. Personer med uredelige hensikter infiltrerer ­legemiddelforsyningskjeden i sin jakt på lettjente penger. Motstandsdyktige bakterier utfordrer behandlingen av såkalte alminnelige infeksjoner. Kampen mot «inntrengerne» må tas opp, enten det dreier seg om kriminelle karteller eller mikroorganismer.

I Europa er et gigantisk prosjekt på gang, med utspring i EUs forfalskningsdirektiv. Innen februar 2019 skal alle nye pakninger med reseptbelagt medisin utstyres med en unik ­digital kode og registreres i en sentral database, som i sin tur kobles opp mot nasjonale ­databaser. Verifiseringssystemet innebærer størst endringer for legemiddelprodusentene, men ­apotekene er også sterkt berørt. «Vi synes dette er et meget viktig arbeid for pasientene og pasientsikkerheten. De skal kunne stole på at legemidlene de får tildelt er ekte», uttaler Terje Wistner, direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen, til NFT. Foreningen er i ferd med å etablere en norsk interessegruppe sammen med relevante ­legemiddel­aktører. Mye skal planlegges og testes, og et prøveprosjekt ser forhåpentlig dagens lys rundt årsskiftet.

Restriktiv forskrivning av antibiotika er ett av virkemidlene for å begrense omfanget av resistensproblematikk. Men flere tiltak er nødvendig for å sikre disse legemidlenes eksistens. Først og fremst må det oppdages og utvikles nye typer antibiotika, og da må det utarbeides attraktive finansieringsmodeller for industrien. På europeisk plan vurderes det nå en rekke spennende insentivordninger, et arbeid hvor også Norge bidrar gjennom representanter fra både forskning og helsemyndigheter.

«Å være forberedt på alt – er alt», skrev den store engelske forfatter William Shakespeare (1564–1616). I dette arbeidet må ganske enkelt alle kluter settes til.

(Publisert i NFT nr. 5/2016 side 5.)