Generisk forskrivning er i vinden som aldri før. I jakten på å kutte legemiddel­kostnader, ­optimalisere effekten av bytteordningen samt bedre kommunikasjonen mellom ­helsepersonell og pasienter, har myndighetene nå finjustert siktet. Statens legemiddelverk er gitt i ­oppdrag å utrede om det er behov for obligatorisk virkestofforskrivning av alle eller enkelte grupper ­legemidler. Blant spørsmålene som melder seg i denne debatten er hvordan ­generikapakningene skal se ut.

Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin, er sterkt kritisk til dagens system med generisk forskrinving, som etter hans erfaring er egnet til å forvirre pasientene, ikke minst de eldste. Han støtter likevel utvidet benyttelse av generisk forskrivning, men vil da ha ensartede forpakninger for å sikre korrekt bruk. «Jeg mener generiske medisiner må se helt like ut, hete det samme og ha helt like pakninger», påpeker han overfor NFT.

I en ideell verden, ja, men lar det seg virkelig gjennomføre i praksis? Og hva med ­individuelle hensyn? Legemiddelbrukerne er jo forskjellige, med ulike behov og ­fysiologiske ­forutsetninger. Et annet sentralt poeng er helsepersonells håndtering av pakningene. I ­stressede situasjoner er det allerede i dag en viss risiko for at feil medisin plukkes, og den vil vel ikke bli mindre dersom pakningene ser kliss like ut? Ut fra disse ankepunktene spørs det om ikke vinningen vil gå opp i spinningen med tanke på omkostninger og menneskelig lidelse.

Den gylne middelvei synes best her, som så ofte ellers i livet. Legemiddelverket har i lengre tid jobbet med problemstillingen og valgt en fornuftig tilnærming med hensyn til merking av generika. I arbeidet med forslaget, som beskrives i denne utgaven av NFT, har de alliert seg med Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. «Det viktigste blir å sikre at virkestoffnavnet får en fremtredende og standardisert plassering på pakningene», poengterer overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket. 

Det er altså ikke bare det indre som teller. Det ytre har unektelig sin verdi og funksjon.

(Publisert i NFT nr. 7-8/2016 side 5.)