Faglig fellesskap er essensielt for alle som er levende opptatt av sin egen profesjons utvikling. Student, yrkesaktiv, pensjonist? Det spiller ingen rolle. Gløder man for profesjonen, søker man hverandre og samles. Det styrker identiteten å være sammen med likesinnede, det er som å komme hjem.

Norges Farmaceutiske Forening har i dag over 3500 medlemmer. Organisasjonen har aldri vært større, og medlemstallet øker stadig. Ekstra gledelig er det at den yngre garde virkelig innser verdien av medlemskap. Lokallagsledere og studentambassadører gjør en strålende innsats, og aldri før har så mange studenter meldt seg inn ved semesterstart som i år. Dette lover godt for fremtiden.

For enhver «husholdning» har unektelig sine forpliktelser. Et sterkt tillitsvalgtapparat er helt avgjørende for å holde Farmaceutene i gang. De tillitsvalgte er intet mindre enn selve navet i organisasjonshjulet. Ønsker du å være med på å styrke foreningen? Det er mange verv å ta av, eksempelvis som plass- eller hovedtillitsvalgt, eller i et kretsstyre. Din innsats teller!

Farmaceutene er ganske enkelt unik som fagforening. Den kan aldri erstattes av ­fagforeninger som huser mange ulike yrkesgrupper. Farmaceutene rendyrker farmasøyters interesser, det være seg innen fag, politikk eller rettigheter. Det er kun Farmaceutene som er ekspert på farmasøytiske arbeidsplasser og gir bistand deretter. Husk at din identitet som farmasøyt ivaretas best sammen med andre farmasøyter.

«Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg», ifølge den norske forfatteren Peter Egge (1869–1959).

Så hvem banker ditt profesjonshjerte mest for? Farmasøyter? Da hører du garantert hjemme hos Farmaceutene. 

(Publisert i NFT nr. 9/2016 side 5.)