Noen sier at den kommer, andre sier at den går. Tiden, dette abstrakte begrep som vi alle har et nært forhold til, utfordrer og påvirker oss på så mange vis. Den krever håndfast handling, setter synlige spor og er i konstant endring. Hvor dyktige vi er til å håndtere og disponere tid er tett knyttet til følelsen av tilfredshet – også med tanke på hvordan vi ­opplever å henge med i vår samtid.

Netthandel av ulike varer har eksistert som tilbud til forbrukerne i en årrekke allerede. Hvis alt går etter planen, åpnes det i disse dager også for handel av reseptpliktige ­legemidler fra registrerte norske nettapotek. Det er bare rett og rimelig at forbrukerne nå tilbys denne muligheten. Direktoratet for e-helse har arbeidet målrettet med tekniske endringer i ­e-reseptløsningen, slik at nettapotekene skal kunne koble seg opp mot Reseptformidleren. «Det som er spennende er om Direktoratet for e-helse klarer å levere en god nok «oppetid» på løsningen. Nettkunder vil forvente tilgang hele døgnet», uttaler cand.pharm. Stig Henning Pedersen, driftsdirektør i Komplett Apotek, til NFT. Les mer i denne utgaven om hvordan de og andre aktuelle aktører har forberedt seg på «frislippet».

Myndighetene har innsett at tiden er moden for å se nærmere på farmasøyt­utlevering i ­apotek. Det mer ladete begrepet farmasøytrekvirering er foreløpig lagt til side. ­Legemiddelverket har utarbeidet et konseptnotat, og skal i løpet av oktober møte berørte foreninger, blant andre Farmaceutene, til meningsutveksling. Mange spørsmål må avklares før man kan lande på hva ordningen skal inneholde og hvordan den skal praktiseres. NFT følger saken.

Den globale kampen mot antibiotikaresistens har Farmaceutene tatt på høyeste alvor. Temaet sto på programmet da foreningen markerte Verdens farmasøytdag nylig, med en opplagt helseminister Bent Høie i spissen. Farmaceutene har dessuten initiert et viktig samarbeid med forskrivergrupper, for å se på aktuelle tiltak mot resistensproblematikken i fellesskap.

«Handling trenger tid, men tid trenger også handling», sier et dansk ordspråk. Det gjelder altså å forstå når det må handles.

(Publisert i NFT nr. 10/2016 side 5.)