Din innstilling er viktig. Hvordan du møter mennesker og oppgaver berører flere enn kun deg selv. Har du for eksempel tenkt over at din arbeidsglød smitter over på andre? Hvis du er en entusiastisk person og gyver løs på saker med iver, da er det garantert folk i din nærhet som rives med i pur glede. Og i slike positive miljøer, hvor man heier på hverandre og utveksler konstruktiv kritikk, kan det sannelig utrettes imponerende ting.

I oktober var hovedstaden fylt med hundrevis av forventningsfulle farmasøyter fra inn- og utland under symposiet til European Society of Clinical Pharmacy (ESCP). Ivrige sjeler på arrangørsiden, ikke minst hos medarrangør Norske Sykehusfarmasøyters Forening, gjorde sitt for å glede deltakerne med et dypdykk i den kliniske farmasien. Den nasjonale ­deltakelsen var overveldende, og mange norske sykehusfarmasøyter bidro med både ­foredrag og postere. Les mer om den faglige dugnaden i denne utgaven.

På Farmasøytisk institutt i Oslo ble det under en oppussing i sommer avdekket intet mindre enn en skjult kunstskatt i veggene. Instituttets ledelse var snarrådig og forsto raskt at her måtte ting bevares for ettertiden. Et praktfullt veggmaleri, skapt under krigen, kan nå beskues bak pleksiglass. På elegant vis levendegjøres dermed et stykke stolt studenthistorie.

Endelig er det etablert et nytt styre i Farmaceutenes studentkrets. Gledelig nok ­finnes det unge som tar ansvar, for dette er virkelig en krets som fortjener mye aktivitet. At ­studiestedene knyttes sammen om felles mål i studentsaker, er både nyttig og nødvendig. 

Hva synes du egentlig om Norsk Farmaceutisk Tidsskrift? For å lage et så godt blad som overhodet mulig, er det avgjørende for oss å vite dine synspunkt. Forrige måned sendte vi ut en Questback-undersøkelse til Farmaceutenes medlemmer. Har du glemt å besvare ­leserundersøkelsen, kommer en ny sjanse i disse dager. Fornøyd eller ikke, benytt ­anledningen til å si din mening nå!

«Aldri ble noe stort utført uten begeistring», ifølge den amerikanske filosof og forfatter Ralph Waldo Emerson (1803–82). Ditt engasjement er verdifullt – husk å bruke det!

(Publisert i NFT nr. 11/2016 side 5.)