Alle har vi behov for å rokke litt ved vår daglige dont innimellom. Det er både sunt og ­nødvendig å gjøre opp status. Er vi på rett plass? Er vi på rett vei? Ved å stoppe opp og reflektere over tingenes tilstand, åpner vi samtidig for å korrigere oss selv. Ofte kan det være lurt å få et blikk utenfra og lytte til råd – det kan gjøre sorteringsjobben enklere.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift er ute med sin 125. årgang. Få fagtidsskrifter kan skilte med en så lang historie. Å forvalte denne stolte arven på en god måte er avgjørende for ­bladets ­eksistens. Så vel uttrykk som innhold må jevnlig tas opp til vurdering. Vi har nå valgt å ­modernisere ­layouten, et arbeid som vil pågå utover året. Dessuten har vi invitert den store ­majoriteten av våre lesere, Farmaceutenes medlemmer, til å si sin oppriktige mening om produktet. 

Fagstoff troner fremdeles listen over hva slags artikler som leses mest, i likhet med hva respondentene ønsker seg mer av. Siden forrige leserundersøkelse, fra 2007, har NFT opprettet en fagredaktørgruppe og satt referee-ordningen i system. De vitenskapelige artiklene verdsettes da også høyt. Denne gang er det imidlertid det «lettere» fagstoffet som etterlyses i større grad.

En ny spalte, som tar for seg de viktigste tingene (apotek)farmasøyter bør vite innen utvalgte terapiområder, serveres derfor herved. Temaet astma er først ut i denne sporadiske spalten som Redaksjonsutvalget (RU) i NFT har tatt initiativ til. Utvalget har for øvrig vært sparringpartner i utarbeidelsen av leserundersøkelsen i 2016. En varm takk til RU!

Vi må også få takke hver og en som har deltatt i leserundersøkelsen. Selv om vi kunne ønsket oss en høyere svarprosent enn cirka 25 prosent, er vi glade for alle som gitt sine synspunkter. Svarene er verdifulle for oss, men kanskje enda viktigere for leserne selv. Husk at det er ditt NFT vi jobber for å utvikle!

(Publisert i NFT nr. 1/2017 side 5.)