N​orge har fått det ærefulle oppdraget å være hovedsete for CEPI (Coalition for ­Epidemic Preparedness Innovations). Vårt land er en sentral aktør i denne globale koalisjonen med epidemiberedskap og vaksineutvikling på agendaen. At ­Folkehelseinstituttet (FHI) er utpekt til å huse CEPIs sekretariat, er ingen tilfeldighet. Her finnes verdifull ­fagkompetanse, så FHI og CEPI vil ventelig ha gjensidig glede av hverandre. Flere farmasøyter bidrar i prosjektet, men selve styrken er det tverrfaglige miljøet, skal vi tro cand.pharm. og ph.d. Gunnstein Norheim. Tildelingen er selvsagt en anerkjennelse, men det hviler også et stort ansvar på ekspertisens skuldre. «Vi har midler, politisk vilje til å følge opp og fagfolkene til å gjennomføre», påpeker Norheim overfor NFT. 

Helsfyr er blitt Legemiddelverkets nye base i Oslo. Etter en mangeårig tilværelse på ­Kalbakken og med tiden i lite hensiktsmessige lokaler, har man nå tatt fatt på en ny epoke i ­legemiddelmyndighetens historie. Med færre kvadratmeter og åpent ­kontorlandskap kommer de ansatte tettere på hverandre. En omfattende omorganisering skal ­dessuten bringe dem nærmere i form av utstrakt samarbeid på tvers. NFT har tatt de stilfulle lokalene i øyesyn og møtt både toppsjef Audun Hågå og tre av hans farmasøyter, alle forventningsfulle til ­Lege­middelverkets nye æra.

Siden 1998 har Norges Farmaceutiske Forening kåret Årets farmasøyt. Nå skal prisen deles ut for 20. gang, og det er på tide å finne egnede kandidater. Alle medlemmer i foreningen har ­anledning til å komme med forslag. Har du et forbilde som du mener fortjener å bli Årets ­farmasøyt 2017? Gled deg selv ved å foreslå vedkommende! Kanskje din kandidat blir den utvalgte?

«Sinnets glede er bedre enn rikdom», heter et islandsk ordtak. Det er lov å være begeistret, og det er lov å vise det.

(Publisert i NFT nr. 2/2017 side 5.)