«Nødvendigheten må man adlyde», mente den romerske statsmann Marcus Tullius Cicero (106–43 f.Kr.).

Farmasiutdanningens vei i Norge har tidvis vært svært tornefull. Ikke minst har rykende intern uenighet, om så vel lokalisering som utviklingsretning, vært med på å prege tilværelsen i ­profesjonens rugekasse. Gledelig nok er nå «voksesmertene» i ferd med å avta ­betraktelig. ­Harmonisering av studieløpet for bachelor- og mastergrad er godt i gang, og ­Universitetet i Tromsø får dermed følge av flere studiesteder som legger til rette for 3 + 2-modellen. ­Forutsetningen for et vellykket samspill er helhjertet innsats for fellesskapet, hvilket arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene vitner om. Også Universitetet i Oslo, som helt bevisst har valgt å stå utenfor den nevnte modellen, har nytte av dette arbeidet. 

Kravet til apotekenes digitale kontakt med det offentlige utvides stadig. Det er maktpåliggende for Apotekforeningen å holde tritt med utviklingen, derfor vil de fra høsten av begynne byggingen av et flunkende nytt bransjesystem som betjener disse oppgavene. I tillegg skal apotekeierne utvikle sine egne system som ivaretar lager, logistikk og betaling. FarmaPros dager er med andre ord talte. Foreningens direktør for teknologi og e-helse, Terje Wistner, forsikrer i et intervju med NFT at brukerne, apotekfarmasøytene, skal være godt representert i utarbeidelsen av det nye bransjesystemet. 

Et åpenbart behov for digitalisering gjelder også meldeordningen for mistenkte ­legemiddelbivirkninger. I dagens yrkesliv er det håpløst gammeldags å skulle forholde seg til papirskjema. Det er uhyre tungvint, både for den som melder og for de som behandler ­meldingene. Men, det er lys i tunnelen: Myndighetene jobber nå for en felles elektronisk ­meldeportal for uønskede hendelser i helsetjenesten. Inntil videre bes farmasøytene være tålmodige, da det er viktig å opprettholde meldefrekvensen.

Når fornyelse og endringer banker hardt på døren, er det kun én ting å gjøre; ta de ­nødvendige grep!­

(Publisert i NFT nr. 6/2017 side 5)