Noe av det mest verdifulle vi har er tid. Tid til å reflektere, tid til å velge, tid til å handle. Men, mangt og mye kjemper ustoppelig om oppmerksomheten vår. Vi føler presset. Det er fort gjort å la seg friste av løsninger som gjør at man sparer tid. Ikke alle lettvinte løsninger er imidlertid like smarte, for ikke å si trygge. Det gjelder å sortere og prioritere, for bare du er herre over din tidskonto.

Britiske helsemyndigheter har i det siste gjennomført en rekke tilsyn med nettsteder som tilbyr salg av reseptpliktige legemidler. Det er avdekket store uregelmessigheter i så vel ­forskrivningspraksis som identitetskontroll av brukerne. I bunnlinjen ligger en «quick fix»-filosofi som er svært uheldig. Flere av nettstedene er nå helt eller midlertidig stengt. Tilgjengelighet skal i utgangspunktet være et gode, men når det går på bekostning av sikkerhet blir det fort et onde. Feilbehandling kan koste det enkelte individ dyrt, men samfunnet vil i aller høyeste grad måtte betale sin pris.

Apotektjenester i England er blitt vurdert av David Wright, professor tilknyttet både University of East Anglia og Universitetet i Bergen. Han la nylig frem sine funn på den årlige konferansen til Nasjonal forskerskole i farmasi. Dessverre kan ikke alle konklusjoner sies å være like ­flatterende for farmasøytstanden, og også her var begrepet tid et viktig aspekt. Les mer om funnene til Wright i denne utgaven.

NFT har ingenlunde forhastet seg med å opprette en egen Facebook-side, men i mai skjedde det. Enkelte vil hevde at Facebook er en av de største tidstyvene i vårt moderne samfunn. La gå, men i likhet med mye annet i livet er måtehold en god rettesnor også med tanke på bruken av sosiale medier. Redaksjonen har nå fått en ny og fin kanal for å motta synspunkter på arbeidet vi utfører. Og det burde være lett å tipse oss om små og store begivenheter innen farmasiens verden, så hjelp oss med å lage et enda bedre produkt!

«Man kan rekke det meste når man gjør det uten hastverk», skal den svenske skuespilleren Gösta Ekman d.e. (1890–1938) ha uttalt. Bruk hodet, og bruk tiden fornuftig!
 

(Publisert i NFT nr. 7/2017 side 5)