Livet består av mange faser. Innenfor de ulike fasene følger det prøvelser, men også små og store seire. Den gode mestringsfølelsen er helt fantastisk, mens å kjenne på ­utilstrekkelighet er vanskelig. Når tilværelsen butter imot, er det godt å vite at du ikke er alene. For vi trenger alle å bli møtt med forståelse og tålmodighet. Vi er avhengige av hverandre, som medmennesker. Slik kan vi også sette oss nye mål – og nå dem sammen. 

På forsommeren ble det endelig innført nasjonale takster og standardisert tilbud om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i apotek, til Apotekforeningens store ­tilfredshet. Selv om man er fornøyd med reguleringsavtalen sentralt, er det ikke bare jubel å spore nedover i systemet. Pasientgruppen er sammensatt og krever sitt, både i form av ­oppfølging og ­administrasjon. Det er flere årsaker til at enkelte apotek ikke makter å ta imot ­LAR-­pasienter. NFT belyser problematikken via et knippe apotekere i Åsane bydel i Bergen.                   

En annen landsdekkende satsing, som må betraktes som en milepæl, er Boots-­kjedens fokus på eldre og demente. Med enkle grep har man lagt bedre til rette for denne ­kundegruppen, først gjennom en vellykket pilot på Boots apotek Storo i Oslo. Nå innlemmes alle kjedens ­apotek i satsingen. Det kan virke innlysende at eldre og demente skal ivaretas med ekstra omhu, men en bevisstgjøring hos de apotekansatte skaper nok større forståelse i møtet med disse ­kundene. Et prisverdig tiltak av Boots Norge og et eksempel til etterfølgelse, her i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Rekrutteringsarbeid er en tidkrevende og møysommelig oppgave. Farmaceutene stiler nå mot 4000 medlemmer. Skal foreningen mestre å nå målet i nær fremtid, er den avhengig av gode rekrutteringsambassadører. Er du opptatt av at Farmaceutene skal styrke sin posisjon ytterligere som landets eneste rene fagforening for farmasøyter? Benytt vedlagte plakat og start medlemsvervingen nå!
 

(Publisert i NFT nr. 8/2017 side 5)