Norsk Farmaceutisk Tidsskrift er inne i et gyllent år. Bladet fyller hele 125 år i 2018! En lang og ærverdig tradisjon, som må forvaltes med omhu.

Den 25. mars i 1893 utga Den pharmaceutiske forening (senere Norges Farmaceutiske Forening, NFF) sitt eget tidsskrift, Pharmaceutisk Tidende. Av økonomiske årsaker ­inviterte man i starten leserne til å tegne abonnement. «Maalet bør være, at alle foreningens ­medlemmer for sin kontingent faar bladet gratis», står det å lese i forsideartikkelen. 

100 år senere skriver daværende NFF-leder Randi Ersdal følgende på lederplass i NFT nr. 4/1993: «Mitt ønske for de neste hundre år er at tidsskriftet skal fortsette å fremstå som en viktig og integrert del av NFFs virksomhet og utvikling». 

Da er det godt å kunne konstatere at tidsskriftet holder stø kurs. Leserundersøkelsen blant foreningens medlemmer for om lag et år siden viste nemlig at nær 85 prosent av respondentene anser NFT for å være en viktig eller svært viktig medlemsfordel, og rundt 83 prosent mener at bladet bidrar til å styrke NFF som organisasjon. 

Vi gjør vårt beste for å kvalitetssikre innholdet, ikke minst det faglige stoffet. I 2004 fikk NFT status som vitenskapelig tidsskrift, og det er nå 10 år siden vi opprettet ­fagredaktørgruppen og satte ordningen med fagfellevurdering i system. Med nr. 1/2018 passerer vi 100 publiserte vitenskapelige artikler siden 2008 (alle artiklene ligger på farmatid.no). Det må vi være stolte av! 

En rekke temanummer med vitenskapelig innhold har sett dagens lys i løpet av de siste årene. Det nyeste skuddet på stammen presenteres i denne utgaven; biologiske legemidler. Hele fire oversiktsartikler tar for seg dette aktuelle og viktige temaet. 

Å ta vare på og opprettholde en høy standard på NFT gjøres ikke av redaksjonen alene. Denne oppgaven gjøres i samarbeid med leserne, hele farmasøytstanden og ­legemiddelbransjen, samt utgiver Norges Farmaceutiske Forening som selv runder 160 år i 2018. 

Om noen skulle være i tvil; det er all grunn til å feire!


(Publisert i NFT nr. 1/2018 side 5)