Det ligger i vår natur å søke utfordringer for å vokse som mennesker. Personlig og faglig utvikling er selvsagt avhengig av en rekke faktorer, men en av de viktigste er valgfrihet. Vi simpelthen elsker å velge ut fra våre egenskaper og ønsker. En annen sentral faktor er fellesskapstilhørighet. Vi utfolder oss best i hverandres selskap – de færreste blomstrer i ensomhet.

For studenter er Nord-Norge nå den heteste regionen, i alle fall hvis man ska ­­stu­de­r­e farmasi her til lands. Universitetet i Tromsø har tatt det modige steget å tilby det såkalte 3 + 2-løpet fra i høst. Endelig gis reseptarer mulighet til å bygge videre på sin ­grunn­utdan­ning gjennom en toårig master. Det var virkelig på tide! Institutt for farmasi ­melder at den nye modellen fordrer mye av både ansatte og studenter, men ­positiviteten råder helt klart i den iherdige gjengen.

Pronova BioPharma er en sjelden perle innen vår nasjonale farmasøytiske industri; et norsk legemiddelfirma med et stort produkt på verdensmarkedet. Bedriften, som vet å verdsette kompetanse gjennom å knytte mange høyt utdannede personer til seg, tilbyr et sterkt faglig fellesskap. En attraktiv arbeidsplass for farmasøyter, ikke minst siden det satses tungt på området forskning og utvikling. NFT har intervjuet tre av disse farmasøytene som forteller om et lykkelig valg av arbeidsgiver.

I fjor gjennomførte Norges Farmaceutiske Forening en kampanje for å rekruttere medlemmer. En ny vervekampanje er i full gang, også nå med flere premier. De ­virkelige vinnerne er imidlertid de som lar seg verve, for verdien av et NFF-medlemskap kan knapt måles i penger.

Gode tilbud er det vanskelig å si nei til. Det gjelder bare å forstå hvilke som gagner en best.

(Publisert i NFT nr. 11/2012 side 5.)