Når vi står foran inngangen til et nytt år, har mange av oss forsetter av ymse slag. Ett av de vanligste er intensjonen om å komme i form. All ære til de som klarer å ta selv i nakken, som sleper seg opp fra godstolen for å mosjonere. Fysisk ­aktivitet er bra, det bestrides ei. Vi må bare ikke glemme at hele kroppen bør trimmes, også hjernen.

På representantskapsmøtet i november startet Norges Farmaceutiske Forening en interessant visjonsdebatt: «Hva er NFF? Hva vil vi at NFF skal være?» Det er en ­­nyt­tig øvelse å fundere over hva som gjør foreningen enestående, hvilke verdier den står for og hva vi ønsker oss av NFF for fremtiden. Det kan på ingen måte sies at ordskiftet slo ut i full blomst, men poenget må være at bevisstgjøringsprosessen er i gang. Det ­   sørget Representantskapet selv for gjennom å vedta at et visjonsforslag skal legges frem på neste møte. Ergo har man et snaut år på seg til meningsutveksling, og denne tiden bør benyttes med omhu.

I løpet av 2013 skal det dessuten gjennomføres en medlemsundersøkelse. Den vil ­garantert kreve et dypdykk i hver og ens oppfatning av Norges Farmaceutiske Forening. Samtidig vil det være en fantastisk mulighet til å uttrykke hva du som ­       medlem har på hjertet. Dette er viktig informasjon for NFFs ledelse, i arbeidet med å styre retningen til foreningsskuta. Men det er også vesentlig for deg, hvis du ønsker at dine betraktninger skal telle: Medlemsundersøkelsen og visjonsdebatten er to ­aktiviteter du ikke bør gå glipp av.

«Alt avhenger av tanken. Tanken er alle tings begynnelse. Med tanken kan man herske», har den russiske forfatteren Leo Tolstoj (1828–1910) uttalt. Når NFF nå ­inviterer til kollektiv hjernegymnastikk, heng med!

(Publisert i NFT nr. 12/2012 side 5.)