«Det finnes ingen kunnskap som ikke er verdifull», ifølge Edmund Burke (1729–97), britisk statsmann og politisk filosof.

Inntil ganske nylig har reseptarer som ønsker å videreutdanne seg på mastergradnivå hatt få alternativer å velge mellom. Tradisjonen tro har de peilet seg inn på en mastergrad i farmasi ved universitetene i enten Oslo, Bergen eller Tromsø. De siste par årene har imidlertid utdanningsmulighetene blitt flere, delvis på grunn av målbevisst innsats fra reseptarfarma­søytene selv.

Høsten 2007 startet Syddansk Universitet (SDU) i Odense cand.scient.pharm.-studiet tidligere enn planlagt, for å imøtekomme etterspørselen fra norske nyutdannede reseptarer. NFT har møtt et par av de i alt 15 nordmennene som går andre og siste året for å spesialisere seg innen klinisk farmasi. Tidsskriftet har dessuten truffet de to første reseptarene som tar mastergrad i biomedisin ved Høgskolen i Oslo. Alle fire er strålende fornøyde med valget de har tatt, og nå er de spente på hvor langt ut­danningen kan bringe dem jobbmessig sett.

Foreløpig er det uklart hvordan arbeidsmarkedet vil ta imot de nevnte reseptarfarmasøytene, som etter hvert har en mastergrad i bagasjen. De utdannes nemlig ikke til provisorfarma­søyter. Skjønt, ved SDU jobbes det hardt for å få cand.scient.pharm.-utdanningen likestilt med mastergrad i farmasi i EU-landet Danmark.

Tiden vil vise hvordan kompetansen til disse reseptarfarma­søytene blir verdsatt. Ett er i alle fall sikkert, antall reseptarer som videreutdanner seg vil øke i årene fremover - i takt med at karriereveiene utvides. Det er i seg selv verdifullt, og bør ønskes velkommen. På sikt vil det komme både ulike sektorer og faggrupper til gode.

(Publisert i NFT nr. 10/2008 side 5.)