«Tålmod er òg ei form for mot», ifølge ­forfatteren Halldis Moren Vesaas (1907–95).

Digitalisering preger vår hverdag. Vi må stadig forholde oss til så vel oppgraderinger som oppdateringer innen datateknologiens område. Enhver som har hatt befatning med utvikling og implementering av nye­ ­tekniske løsninger, vet også at arbeidet høyst ­sannsynlig tar lengre tid enn planlagt og blir dyrere enn antatt. I slike prosesser gjelder det å ikke miste motet.

På apotek og sykehusapotek må man ha en god porsjon tålmodighet for tiden. Dels venter de på at verifikasjonssystemet skal stabiliseres, dels venter de på det nye felles it-systemet Eik. Megaprosjektene er ment å gi en enklere og tryggere legemiddel­håndtering, men overgangs­perioden er ­krevende. Eksempelvis er faren for å bli sløv overfor varsler overhengende, all den tid apotek­farmasøytene får beskjed om å overse både røde og grå lys når legemiddel­pakninger skannes før ut­levering. At ­Eik-­lanseringen utsettes, er dårlig nytt for de som jobber med de respektive ­apoteksystemene som etter hvert skal ­integreres i det overordnede systemet.

Farmaceutene stiler mot å bli selvforsynt med advokatbistand. To av foreningens­ ­jurister er blitt advokatfullmektige, hvilket hever den arbeidsrettslige kompetansen på huset. Med et stadig tøffere arbeidsmarked innen farmasibransjen er det på sin plass å møte morgendagens utfordringer med ­juridisk tyngde. Harald Pedersen i ­Arbeidsrettsadvokatene har påtatt seg oppgaven som prinsipal, og følger opp begge ansatte til de blir fullverdige advokater.

Ivrige farmasøyter in spe har nå gått sammen og dannet et styre i Farmaceutenes studentforum. Det er flere år siden studentmedlemmene hadde sitt eget styre, så det var på høy tid å få etablert dette. Farmasi­studentene har både glede og nytte av å være knyttet tettere sammen i foreningen, for de unges stemme teller! Organisasjons­utvalget har tidligere gått inn for en student­observatør i Sentralstyret, ­hvilket betyr at målet om å få en plass her slettes ikke er ­urealistisk. Vi venter i spenning på avgjørelsen.


(Publisert i NFT nr. 4/2019 side 5)