«Man bør ta fatt på en lett oppgave som om den var vanskelig og en vanskelig oppgave som om den var lett», ifølge den spanske jesuitt, filosof og forfatter Baltasar Gracián (1601–58).

Namsos har vært fødestue for reseptar­farmasøyter i 15 år. Siden det første kullet ble uteksaminert i 2004 ved daværende Høgskolen i Nord-Trøndelag, har utdanningen fått et godt fotfeste i Namdalen. ­Studiet er ­møysommelig bygd – steg for steg, og så vel studenter som ansatte roser det gode miljøet. Men etter at en rapport om ny ­studiestedstruktur for Nord ­universitet forelå i april, har uroen spredt seg: Farmasiutdan­ningen kan bli ­flyttet. Flere av lærerne har ­signalisert at de ikke blir med på lasset, ­h­vilket kan innebære en krevende rekrutterings­runde med tiden. ­Sentrale ­farmasøyter legger nå hodene i bløt i arbeidsgruppen som vurderer ­utdanningens fremtid. I slutten av juni skal spenningen ­utløses når deres utredning og den nevnte rapporten behandles av styret i Nord universitet.

Forskningsprosjektet Min medisin, som er et samarbeid mellom Sintef og ­kommun­ene Trondheim, Bjugn og Stavanger, har ­avdekket at hjemmeboende sliter med å bruke multidoser på en korrekt måte. Mange lager sine egne rutiner og mer eller mindre finurlige løsninger for å holde styr på ­medisininntaket. Gjennom prosjektet har de funnet ut at det bør gjøres enkelte ­konkrete tiltak, slik som redesign av multidose­posene og individtilpasset informasjon, for å ­forbedre multidosesystemet. Forslagene bør i aller høyeste grad være både interessante og relevante med tanke på utfordringene som ble blottlagt da Stavanger og 71 andre ­kommuner byttet multidoseleverandør i 2019.

Farmaceutene hadde nylig gleden av å dele ut to større stipend til forskning på kreft og hjerneslag gjennom Apoteker ­Morten ­Nyegaard og hustru Katrine Nyegaards legat. Cand.pharm.ene Ragnhild Haugse ved ­Sjukehusapoteka Vest og Cecilie ­Morland ved Farmasøytisk institutt i Oslo er de ­heldige mottakerne. Foreningen bidrar med dette til viktig farmasøytisk forskning som forhåpentligvis kan løse noen gåter og føre til gunstigere legemiddelbehandling. Det er flott at Farmaceutene på en slik måte støtter utviklingen av faget farmasi.


(Publisert i NFT nr. 5/2019 side 5)