Hvert menneske er unikt, det er barnelærdom. Vi vet at vi skal respektere hverandre for den vi er, med ytre faktorer som eksempelvis fremtoning, evner og etnisitet. Dette er sågar lovregulert. Men, hvor flinke er vi egentlig til å ta hensyn til våre indre ulikheter?

I helsevesenet har vi litt å gå på når det gjelder å finne og følge opp de genetiske variasjonene hos enkeltindivider, ikke minst med tanke på legemiddelbehandling. Farmakogenetikk er et komplekst fagfelt som fortjener større oppmerksomhet blant både helsemyndigheter og leger, men også farmasøyter. NFT vier derfor plass i denne utgaven til temasider hvor vi har intervjuet farmasøyter som brenner for fagområdet, dessuten presenteres nyttige vitenskapelige artikler. Aktuelle problemstillinger og behov avdekkes, slik som viktigheten av at informasjon fra farmakogenetiske analyser følger pasienten, i likhet med legemiddelopplysninger. Her pekes det på kjernejournalen som et egnet sted for registrering. Det etterlyses også et system for å sjekke om et legemiddel kan påvirkes av genvariasjoner og dosering opp mot genotyper. Kunne dette være en oppgave for Felleskatalogen? Gode rutiner vil være gull verdt. Og det fremheves at farmasøyter har god bakgrunn for å fange opp et behov for farmakogenetisk test, men det forutsetter solid opplæring før en slik rolle kan bekles.

Når vi skriver 2021, begynner Norges Farmaceutiske Forening på et nytt kapittel i sin 162-årige historie. Kretsene nedlegges, og regionene overtar funksjonen som geografiske knutepunkt. Regionstyrene er nylig valgt, og en rekke personer står klare til å gjøre en innsats – i likhet med det nye Sentralstyret. Foreningens styrke er først og fremst bredden og mangfoldet blant medlemmene. Erfaring fra ulike sektorer og arbeidsplasser, alder og opprinnelsesland, er bare noen av faktorene som utgjør den spennende smeltedigelen Farmaceutene er ved inngangen til ny organisasjonsstruktur. Det er en krevende øvelse å spå om fremtiden, men alt tyder på et rikt år.


(Publisert i NFT nr. 9/2020 side 5)