«Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som hender oss», ifølge den engelske forfatteren Aldous Huxley (1894–1963).

Koronapandemien har vidtfavnende ­konsekvenser, det har vi alle fått føle på kroppen. Den griper inn i hverdagen vår i takt med de mange og ulike smittevern­tiltakene som innføres. For å begrense antall plasser der mennesker møtes fysisk, avlyses arrangementer i fleng.

Sonja Obradovic er en av mange idretts­utøvere som nå ikke får vist seg frem i ­internasjonale mesterskap. Lag-VM i ­bordtennis 2020 skulle bli farmasøytens store sjanse. Man kan planlegge for mye, men neppe for en situasjon med virus­sykdom hvor hele kloden er berørt. Var så innsatsen hennes forgjeves? Nei, høyst sannsynlig ikke. Obradovic har arbeidet imponerende målrettet for å komme dit hun er i dag, og erfaringene tar hun med seg videre i livet. Les 30-åringens gripende historie i denne utgaven av NFT.

Sykehusapotek Nord har startet et ­spennende og viktig forskningsprosjekt om farmasøyter i akuttmottak. Rundt om i ­landet rapporteres det om positive ­erfaringer fra sykehus med farmasøyt på jobb i akuttmottaket, men håndfast ­dokumentasjon på effekten er mangelvare. Nordlendingene skal nå gi seg i kast med systematiske studier som forhåpentlig vil gi matnyttig kunnskap. Dokumentasjon er og blir det beste beviset på at farma­søytisk intervensjon har noe for seg. En stor applaus til Helse Nord som har tro på prosjektet og støtter det økonomisk! Vi håper flere vil følge deres gode eksempel.

NFT starter 2021 med en ny spalte, ­Ferske farmasøyter forteller, som er ­myntet på våre yngre lesere. Å stå på terskelen til ­profesjonslivet kan være en smule ­skummelt, og vitebegjæret er stort. Senk skuldrene, og lytt til råd og erfaringer fra unge farmasøyter som ligger litt foran dere i løypa! Her er det nyttige tips i rikt monn å ta med seg.


(Publisert i NFT nr. 1/2021 side 4)